Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Kullanım Koşulları

Aydınlatma Metni

Site Haritası

BaşlangıçSağlığınızHastalıklar ve TedavileriBüyüme hormonu yetersizliğiBüyüme hormonu yetersizliğiBüyüme hormonu yetersizliği nedir?1

 

 • Belirgin büyüme geriliğidir,1

 • Büyüme hızında yavaşlama vardır,1

 • Kemik yaşında gerilik ve boy kısalığı vardır,1

 • Spontan ve farmakolojik uyarılara rağmen BH salgılanması azalmıştır.1

Normal büyüme nedir?2

 • Normal büyüme genellikle bir patern izler.2

 • Büyüme hızında %10 azalma yetersiz büyüme hızını gösterir.2

 • Anlamlı düşük persentil =%1.2=-2 SD'ye ulaşmadan BH seviyeleri için test edilmelidir.2

BHY sıklığı1

 • BHY'nin toplumda görülme sıklığı 1:4000-1:60000 arasında değişmektedir.1

BHY nedenleri1

BHY'nin nedenleri KONJENİTAL (genetik mutasyonlar veya yapısal defektler), İDİYOPATİK veya EDİNSEL olabilir:3,4
 

Konjenital nedenler:

 • Turner Sendromu (gonadal disgenezi)3,4

 • SGA3

 • MHHY4

 • Silver Russell sendromu4

 • İskelet displazi ve kemik bozuklukları4

 • Noonan sendromu4

 • Nörofibromatözis4

 • Çölyak hastalığı

İdiyopatik nedenler:

 • İBHY3

Edinsel nedenler:

 • KBY4,5

 • Psikososyal yoksunluk4

 • Hipotiroidizm4

 • İnflamatuar bağırsak hastalığı4

Büyüme hormonu yetersizliği4

Turner Sendromu (Gonadal disgenezi) BHY nedenlerinden biridir6,7

 • Turner sendromunda başlıca endokrin problemler; boy kısalığı, over bozukluğu, immün hastalıklar, lipid ve kemik metabolizma bozukluklarıdır.6

 • Turner sendromlu hastalar; endokrinoloji uzmanının yanında nefroloji, gastroenteroloji, jinekoloji uzmanları tarafından incelenmeli ve takip edilmelidir.6

 • Canlı doğan kız çocuklarında sıklığı 1:4000- 1:8000’dir.7

SGA* da BHY nedenlerinden biridir8,9

 • Yeni doğan bebeklerin %3 - 10’unda gözlenir.8

 • SGA* tanısı doğum sırasında ağırlık, boy ve kafa çevresi ölçümünü içeren doğru antropometre verilerine dayanmalıdır.9

KBY; BHY nedenlerinden biridir5

 • KBY olan çocukların 1/3’ünde ciddi büyüme geriliği (boy <3. persentil) gözlenir.5

 • KBY’li çocuklarda tedavi hedefi; lineer ve somatik büyümeyi düzeltmektir.5

  • Birinci basamak: BH tedavisini düşünmeden önce en az 3-6 ay nütrisyonal ve metabolik bozukluklar düzeltilmelidir (ör., nütrisyonal replasman: kalori-enerji, protein, suda çözüne vitaminler; aneminin düzeltilmesi)5

  • İkinci basamak: 3-6 aylık optimal medikal tedaviye rağmen yeterli boya ulaşamayan çocuklarda BH tedavisi gereklidir.5

KBY’li çocuklarda Glomerüler Filtrasyon Oranı (GFR) <90 ml/dakika/1.73 m2 olduğunda büyüme etkilenir.5

Endokrinoloji bölümüne yönlendirilmesi gereken çocuklar10:

 • Hedef boyları 3. persentilin altında olan çocuklar dikkatlice araştırılmalıdır.10

 • Boyu 3. persentilin (ya da -2SS) altında olan çocuklar, başka bir patolojik neden saptanmamış ise en az 6 ay süre ile takip edilmeli ve yine aynı şartlarda boy ölçümü  yapılarak büyüme hızları değerlendirilmelidir. 10

  • Yıllık büyüme hızları beklenenin altında seyreden ya da boyları -3SD altında olan tüm çocuklar ile SGA* doğum öyküsü, kronik hastalığı, sendromik hastalığı olan ya da kuvvetli olarak ayırıcı tanıda bu hastalıklar düşünülen çocuklar endokrinoloji bölümüne sevk edilmelidir. 10

BHY'de primer amaçlar:11

 • Çocukluk döneminde boyun normal uzamasını sağlamak11,

 • Normal erişkin boya erişmektir11.

BHY monitorizasyonu11

 • BHY olan çocukların monitörizasyonunda en önemli parametre BH tedavisine büyüme yanıtının belirlenmesidir.11

 • BH yanıtı değerlendirmesinde boyda artış ve boy hızında değişiklik izlenir.11

 • Pediyatrik BHY rutin izlemi; 3-6 ay aralıklarla yapılmalıdır.11

BH tedavisi ile büyüme, metabolik iyileşmenin yanında davranışsal ve psikososyal iyileşme de sağlar.12

 

BH Tedavisi Olmadan1

BH Tedavisi1

İçselleştirme davranışı yüksek (p<0.001)
Dışa aktarma davranışı düşük (p<0.006)
Kendine güven düşük (p<0.001)

Davranış değerlendirmesinde iyileşme (p<0.001)
Depresyonda iyileşme (p<0.01)
Kendine güvende iyileşme (p<0.001)
Stabilite ve duygu durumda iyileşme (p<0.05)

 

Referans:

 1. Tarım Ö, Sağlam H. Journal of Current Pediatrics 2010; 8: 36-8.

 2. Growth Hormone Deficiency. National Organization for Rare Disorders.https://rarediseases.org/rare-diseases/growth- hormone-deficiency/ Erişim tarihi:16.11.2015.

 3. Growth Hormone Deficiency. National Organization for rare disorders. https://rarediseases.org/rare-diseases/growth- hormone-deficiency/#subdivisions Erişim tarihi:06.08.2015.

 4. Hall DMB. Growth monitoring. Arch Dis Child 2000; 82:10-15.

 5. Gupta V, Lee M. Growth hormone in chronic renal disease. Indian J Endocrinol Metab 2012; 16(2):195-203.

 6. Collett-Solberg PF et al. Arq Bras Endocrinol Metab. 2011;55(8):550-8.

 7. Balat A et al. Journal of Turgut Özal Medical Center 1997;4(4):449-452.

 8. Arya AD. Indian J Pediatr 2006; 73 (1) : 73-78.

 9. Clayton PE et al. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2007; 92(3):804–810.

 10.  Türkiye Milli Pediatri Derneği. Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Yandal Dernekleri İşbirliği ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kılavuzları. Türkiye Milli Pediatri Derneği Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Ortak Kılavuzu. Aralık 2014. http://www.millipediatri.org/UserFiles/kilavuzlar/kilavuz-4.pdf Erişim tarihi:08.05.2015

 11. Eilat I et al on behalf of GH Research Society. Consensus Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Growth Hormone (GH) Deficiency in Childhood and Adolescence: Summary Statement of the GH Research Society. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2000; 85(11): 3990-3993.

 12. Chaplin JE et al. Horm Res Paediatr 2011;75:291-303.

BH: Büyüme Hormonu
BHY: Büyüme Hormonu Yetersizliği
İBHY: İdiyopatik Büyüme Hormonu Yetersizliği
MHHY: Multipl Hipofiz Hormon Yetersizliği
SGA: Gestasyonel Yaşa Göre Düşük Doğum Ağırlığı
KBY: Kronik Böbrek Yetersizliği
 

GEN_1614 (Ağustos 2016)

Sağlığınız

atopikdermatitileyasam.comromatizmatv.orgKök hücre bağışı ile ilgili merak ettikleriniz için candamlasi.comHekimlere ve uzmanlıklarına özel içeriği ile pfizeryaninizda.comÜrünleri̇mi̇z
Kullanım KoşullarıAydınlatma MetniSite Haritası Partners Bize Ulaşınİlgili LinklerBilgi Toplumu Hizmetleri Grant Seekers Media Gizlilik PolitikasıÇerez PolitikasıPfizer Worldwide Business to Business Web Sitesi Sorumlusu: Özgür Eryiğit
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
Sitemizin ürünler bölümü sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize Bize Ulaşın linkinden iletebilirsiniz.

©2023 Pfizer Türkiye, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199, No:199, İç Kapı No: 106, Kat: 26, 34394, Levent, Şişli / İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 310 70 00 • Faks: 0212 310 70 50