Bize Ulaşın

Bize Ulaşın

Kullanım Koşulları

Aydınlatma Metni

Site Haritası

BaşlangıçAydınlatma MetniAydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi (“Pfizer” ve/veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ve/veya "Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulmasına azami özen gösteriyoruz; zaten bu aydınlatma metnimiz ile ("Aydınlatma Metni") sizlerin Web Sitemizin nasıl çalıştığını ve kişisel bilgilerinizin nasıl kullanıldığını açıkça anlayabilmeniz için hazırlamış bulunuyoruz.

Siz gönüllü olarak vermedikçe, web sitemizde hiçbir şekilde kişisel tanımlayıcı özel bilgi toplamıyoruz. Kişisel tanımlayıcı özel bilgi ile herhangi bir bireyi özel olarak tanımlayan bilgileri kastediyoruz.

Bu Aydınlatma Metni, hangi koşullar altında kişisel verilerinizi topladığımızı, bunları nasıl kullandığımızı, verdiğiniz bilgileri nasıl kullanmamızı istediğinizle ilgili tercihlerinizi ve verilen bilgileri nasıl koruduğumuzu açıklamaktadır. Aydınlatma Metnimizin yalnızca çevrimiçi eylemler için geçerli olduğuna dikkat etmenizi rica ediyoruz.

Toplanan Kişisel Verilerinizin Türü ve İşleme Amacı

Web Sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, Web Sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizi KVKK m.5/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde toplayabilir ve depolayabiliriz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi toplamak ve işlemekte amacımız, bizden istediğiniz hizmetleri verebilmek veya ürün bilgilerini ve önerilerimizi sizin için özelleştirmektir. Bunları yapmamızı istiyorsanız, sizlere ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ek bilgi verebilmek ve sizleri ilgilendirebilecek diğer ürün ve hizmetlerimizle ilgili bilgi göndermek için hakkınızdaki bilgileri kullanacağız. Öyleyse, Web Sitemizde bu amaçlar için toplayacağımız bilgi alanlarında bu durumu sizlere belirteceğiz.

Ayrıca belirtmek isteriz ki, “Bize Ulaşın” sayfası üzerinden Şirketimize ileteceğiniz talebinizin içeriğine göre tarafınıza ayrıca bir aydınlatma metni sunulacak olup, bu kapsamda kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işleneceği, hukuki sebebi, aktarım grupları ve Kanun kapsamındaki haklarınız konusunda ayrıca bilgilendirileceksiniz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı ve Aktarılması

Web Sitemiz kapsamında kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, talep ve şikayetleriniz ve lokasyon veriniz KVKK m.5/1 uyarınca ve özel nitelikli kişisel verileriniz ise KVKK m.6/2 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir. Ancak, kişisel verilerinizi, bize hizmet sunabilmeleri için KVKK m.8/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Pfizer’in bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığı ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt içinde mukim hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarabiliriz. Örneğin, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz (i) işimizi desteklemek üzere kullandığımız yüklenicilerle (ör., hizmetlerin yerine getirilmesi desteği, teknik destek, teslimat hizmetleri desteği verenler ve finansman kuruluşları), (ii) bu sitenin, bu bilgilerin alakalı olduğu kısmının satışı, devri veya bir başka şekilde devredilmesi ile bağlantılı olarak veya (iii) yasalar, mahkeme emirleri ya da devlet düzenlemeleri nedeniyle paylaşılabilir.

Ayrıca, Pfizer’in global yapısı sebebiyle kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Pfizer’in yurt dışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/fid/44166 adresinden temin edebilirsiniz) ve yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Ayrıca, Pfizer’in global yapısı sebebiyle kullanmış olduğu global sistemler aracılığı ile veri işlemesi sebebiyle KVKK m.9/1 uyarınca açık rızanızın varlığı halinde Pfizer’in yurt dışında mukim grup şirketlerine (grup şirketlerine ilişkin detaylı listeyi https://selfservehosteu.pfizer.com/pfrrdownload/file/fid/44166 adresinden temin edebilirsiniz) ve yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, bir sözleşme vasıtasıyla hizmet aldığımız ve gizlilik yükümlülüğü bulunan yurt dışında mukim hizmet sağlayıcılarımıza, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilecektir.

Şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, şirketler, iştirakler, ürünler veya öz varlıklar satın alabilir ya da satabiliriz. Bu tür işlemlerde genellikle müşteri bilgileri de işin devredilen öz varlıklarından biridir. Pfizer'in şirket evliliği, bir başka şirket tarafından ele geçirilmesi veya satılması ya da ürünlerinin veya öz varlıklarının tümünün ya da bir kısmının satılması gibi herhangi bir iş geçişi durumunda, sizin kişisel bilgileriniz de büyük bir olasılıkla devredilecektir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

Bildirim

Pfizer'in kişisel tanımlayıcı bilgileri doğrudan doğruya bireylerden aldığı yerlerde, bu kişileri, toplanan bilgilerin amacı ve kullanımı ve eğer varsa, seçenekler ve araçlar hakkında bilgilendiririz ve bireylere kişisel bilgilerinin kullanımlarının ve ifşa edilmelerinin kısıtlanmasıyla ilgili seçenekler sunarız. Bildirimlerimiz, bireylerden bilgi istediğimiz zaman açık ve anlaşılır bir dille yapılır. Pfizer, bu bilgileri ilk toplandıkları anda bildirilen amaç dışındaki herhangi bir başka amaç için kullanmaz ya da ifşa etmez.

İzin

Pfizer, alınacak iznin en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Kişisel niteleyici bilgilerinizi bize vermeme hakkına sahipsiniz. E-posta dağıtımı veya diğer hizmetler kayıt yaptıracağınız için kayıt sayfasında, açıkça izin vermek üzere oradaki kutuyu işaretlemediğiniz sürece bizden herhangi bir iletişim veya hizmet almayacağınızı gösteren bir "opt-in" mekanizması sunulmuştur. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızdan sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere daha sonra bir son vermek isterseniz, daha önce web sitesinde belirtmiş olduğunuz tercihinizi değiştirerek bunu yapabileceğiniz gibi, e-posta göndermemiz durumunda, o belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bir link bulacaksınız.

Kişisel Verilerin Kontrolü, Düzeltilmesi ve İptal Edilmesi İçin Erişim

Pfizer, kişisel tanımlayıcı bilgileri yalnızca sizin izninize ve toplama anında belirtilen amaca uygun olarak kullanır. Kişisel bilgilerin niyet edilen kullanımla ilgili, doğru, eksiksiz ve geçerli olması için makul önlemler almaktayız. Bu önlemlerin bir tanesi kullanıcıların web sitesine vermiş oldukları kişisel tanımlayıcı bilgilere erişim garantisi vermemizdir. Bize, erişim isteğinizi de bildirerek Bize Ulaşın sayfasından ulaşabilirsiniz. Web sitelerimizin bazılarında kullanıcı profilinize veya tercihlerinize girerek bilgileri görüntüleyebilir ve uygun gördüğünüz şekilde değiştirebilirsiniz.

Güvenlik

Kişisel tanımlayıcı bilgilerin güvenliğine özen gösteriyoruz ve bunları korumak için her türlü makul önlemleri alıyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgilerin iletilmesini önlemek için Pfizer SSL teknolojisini kullanmaktadır. Bu teknoloji ile bilgiler, sizin bilgisayarınızla bizim sunucularımız arasında iletilmeden önce şifrelenmektedir. Pfizer SSL teknolojisini uyguluyor olsa da, bazı nedenlerden ötürü (e-posta iletişimleri de dahil olmak üzere) Web Sitelerimize gelen ve bunlardan gönderilen her türlü ileti için gizliliği garanti edemiyoruz. Kişisel tanımlayıcı bilgileri web sitesi sunucuları üzerinde depolayarak ve makul teknik ve prosedür kontrollerini kullanarak yetkilendirilmemiş erişimlerden koruyoruz.

Her ne kadar Pfizer kişisel tanımlayıcı bilgileri korumak üzere fiziksel ve yönetsel prosedürleri kullanıyor olsa da İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da iletimlere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi veremiyoruz.

Sınır Ötesi Veri Transferi

Bu politikada tartışılan kişisel tanımlayıcı bilgilerin toplanması ve açıklanması, sizin oturmakta olduğunuz ülke dışındaki ve gizlilik ve veri koruma yasaları sizin ülkenizdekilere eşit olmayan bir başka ülkeye transfer edilmesini de kapsayabilir. Bu gibi durumlarda, bu politika uyarınca, söz konusu transferler ve açıklamalar için sizden izninizi isteyeceğiz.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi bize bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, gönüllü olarak vermiş olduğunuz bu bilgileri bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu bizden istediği sürece depolayacak ve saklayacağız.

Çerezler

Çerezler web sitelerimizin sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca siz bu web sitelerindeyken kullanılır. Pfizer siteleri, web sitelerinin kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların web sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör. bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca Pfizer kullanabilir; biz diğer tarafların çerezlerine erişemeyiz veya bunları okuyamayız. Ayrıca, çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabiliriz. Bu toplu ve anonim bilgiler bize Site içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer Pfizer web sitesine kayıtlı bir kullanıcı iseniz, oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebiliriz. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, sitemizden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve web sitesinin özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarayıcınızı size gönderdiğimiz çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız. Aksi takdirde, web sitesinin özel alanlarına katılmanıza maalesef izin veremeyeceğiz. Tarayıcıların çoğu varsayılan olarak çerezleri kabul etmek ve saklama üzere ayarlanmıştır. Çerezler ve çerez tercihlerinizi nasıl belirleyeceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen tarayıcınızdaki "Yardım" kısmından "çerezler" seçeneğini arayın. Kullanmış olduğumuz çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikamızdan ulaşabilirsiniz.

Web Hat Kesintisi İletiler

Sitelerimizdeki etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için sitelerimiz çerezlerle birlikte "piksel etiketleri" (bunlara gif (Grafik Alışveriş Biçimleri), web hat kesintisi iletileri ve web hataları da denilir) kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1x1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, sitemizi kullanan kişileri ya da bu kullanıcıların sitemizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi alabilmek için kullanmıyoruz.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini veya web hat kesintisi iletilerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman bilgisayarınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, Pfizer de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplayabilir. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel bilgilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak Pfizer, düzenleme gereklilikleri uyarınca, sitemizi, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

"Tıklama akışı" ya da "tıklama akışı verileri" bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. Bu gibi bilgileri yalnızca kendi Web Sitemiz içinde izliyoruz; özellikle Pfizer Web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlemiyoruz.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel tanımlayıcı bilgi içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel bilgilerle karşılaştırmayız.

Hizmetlerimizin Diğer Özellikleri

Sitelerimizde sizlere hizmet amacı taşıyan ya da gereksinimlerinizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan birçok işlev bulunabilir. Örneğin, zaman zaman, bir araştırmayı tamamladığınızda ya da bir yarışmaya girdiğinizde sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler isteyebiliriz. Diğer durumlarda, size haber bültenleri, ürün bilgileri ve hatırlatma notları gibi webde kullanılabilen hizmetler sunabiliriz. Sizlere bu tür işlevler sunarken, sitelerimiz bu bilgilerin toplanma amacını ve ayrıca niyet edilen kullanımını açıkça belirtecektir.

İçeriğin Kullanımı

Burada verilen hiçbir bilgi herhangi bir tıbbi tavsiye yerine ya da belirli tıbbi durumların tedavisi amacıyla verilmemiştir. Bu çevrimiçi hizmetin kullanımı, bu hizmetin kendi Hükümlerine ve Koşullarına tabidir.

Siteden Çıkış

Kullanıcılarımıza kaynak sunabilmek için diğer web sitelerine linkler vermekteyiz. Yararlı olduklarına ve yüksek standartlarımızı karşılayabileceklerine inandığımız bu siteleri dikkatli bir biçimde seçmeye çalışıyoruz. Ancak, link bağlantısı verdiğimiz her sitenin standartlarını garanti etmediğimiz gibi, bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden de biz sorumlu değiliz. Verdiğimiz dış web siteleri linkleri sadece size kolaylık sağlamak içindir ve/veya bilgi edinme amaçlıdır ve hiçbir şekilde bir teminat içermez.

Lütfen Web Sitelerimize link bağlantısı sağlayan reklam verenlerin ve üçüncü tarafların web sitelerinin sizden kişisel tanımlayıcı bilgiler toplayabileceğine dikkat edin. Bize reklamlar ya da diğer hiperlinkler vasıtasıyla bağlanmış bu sitelerin bilgi uygulamaları bu Gizlilik Politikası kapsamına girmez. Diğer bir siteye bağlandığınızda, kişisel tanımlayıcı bilgilerinizi gönüllü olarak vermeden önce mutlaka o sitenin gizlilik politikasını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla bu politikayı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Gizlilik Politikası web sayfası üzerinde Gizlilik Politikasının en son güncellenme tarihini göstereceğiz. Size tavsiyemiz, bu Siteyi her ziyaretinizde Gizlilik Politikası sayfamızı da ziyaret etmeniz ve bu şekilde değişikliklerden haberdar olmanızdır.

Çocukların Gizliliği

Pfizer web siteleri 18 yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu yaş grubuna giren ziyaretçilerin kişisel tanımlayıcı bilgilerini bilerek toplamamaktayız.

Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


Bize Ulaşın

Web Sitesi ve içeriği, bir Pfizer bağlı kuruluşu olan Pfizer PFE İlaçları Anonim Şirketi’nin kontrolü altındadır.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Bize Ulaşın sayfasından ulaşabileceğiniz Pfizer KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve çıktısını alarak Noter vasıtasıyla Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199, No:199, İç Kapı No: 106, Kat: 26, 34394, Levent, Şişli / İstanbul başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde Şirketimize iletebilirsiniz. Bizimle irtibat kurarken lütfen hakkında soru soracağınız web sitesini ya da diğer çevrimiçi kaynağı ve ayrıca isteyeceğiniz bilgiyi de belirtin. Hakkınızdaki kişisel bilgileri kullanmamızla bağlantılı istekleriniz, sorularınız veya merak ettiklerinizle ilgili olarak hakkında size derhal cevap verebilmek için elimizden gelen her türlü makul çabayı göstereceğiz. Yasaların gerektirdiği yerler dışında, Pfizer, Pfizer'in gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmez.

Kullanım KoşullarıAydınlatma MetniSite Haritası Partners Bize Ulaşınİlgili LinklerBilgi Toplumu Hizmetleri Grant Seekers Media Gizlilik PolitikasıÇerez PolitikasıPfizer Worldwide Business to Business Web Sitesi Sorumlusu: Özgür Eryiğit
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
Sitemizin ürünler bölümü sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize Bize Ulaşın linkinden iletebilirsiniz.

©2023 Pfizer Türkiye, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199, No:199, İç Kapı No: 106, Kat: 26, 34394, Levent, Şişli / İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 310 70 00 • Faks: 0212 310 70 50