Bize UlaşınBize UlaşınKullanım KoşullarıAydınlatma MetniSite Haritası
BaşlangıçPfizer'de BilimAr-GePfizer Ar-Ge MerkezleriPfizer Ar-Ge Merkezleri

Akademi ve endüstride, 250’den fazla partnerle ortak çalışmalar yürüterek, Massachusetts (Andover, Cambridge), Kaliforniya (La Jolla), San Francisco (Rinat), Connecticut (Groton), Missouri (St. Louis), İngiltere (Cambridge, Sandwich) ve New York (Pearl River)’ta laboratuvar ve son teknoloji araştırma tesislerimizle hizmet vermekteyiz.

Pfizer Global Araştırma ve Geliştirme Merkezleri, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de konumlanmaktadır. Her bir merkezde spesifik görevlere ve terapötik alanlara odaklanılmasına rağmen, insanların sağlığını ve refahını iyileştirmeleri için yeni ve yenilikçi tedaviler üretmeleri amacıyla Pfizer araştırmacıları ve bilim adamlarına entegre bir global keşif ve geliştirme ağı oluşturulmuştur.

Andover, Massachusetts
  • 283.280 m2’lik alana yayılan  son teknoloji Ar-Ge olanakları ile esnek, çok ürünlü üretim kapasitesini  birleştiren tesis. Andover, Pfizer Ar-Ge ve Pfizer Global Tedarik ağının en önemli kesisişim noktası olarak hizmet vermekte olup, stratejik olarak bütünüyle entegre bir tesis olarak konumlandırılmıştır. 

Başlıca Tedavi Alanları: Biyolojik materyal odaklı, bir çok  terapötik alana hizmet eder

İşlev: İlaç Güvenliliği Ar-Ge (DSRD), Biyoterapötik Farmasötik Bilimler: Biyoişlem Ar-Ge (BRD), Analitik Ar-Ge (ARD), Farmasötik Ar-Ge (PhRD), Karşılaştırmalı İlaç (CM), Farmakokinetik, Dinamik & Metabolizma (PDM), Global Kimya,Üretim ve Kontrol (GCMC)
 

La Jolla, California

101.171 m2’lik alana yayılan ve 46.500 m2 büyüklüğe sahip uzmanlaşmış laboratuvar ve en son teknolojiye sahip tesislerden oluşmaktadır. 

İşlevler : Biyoloji, Kimya, Farmakokinetik&İlaç Metabolizmasi, İlaç Güvenliliği, Farmasötik Bilimler, Karşılaştırılmalı İlaç, İmmünoloji ve Klinik Geliştirme

Başlıca Tedavi Alanları: Onkoloji ve Aşı

Kilit Teknolojiler: Yapısal ve Bilişimsel Biyoloji, Tıbbi Kimya (Bilişimsel Analiz ve Moleküler Tasarım, Yapı Bazlı İlaç Tasarımı Platformu için Genden Proteine Kristal Yapı Kapasitesi); Analitik Kimya (Proteomik ve NMR Protein Yapısı ve Fragment Görüntüleme; Paralel Protein Üretimi ve Farmakoloji)

La Jolla’da çalışan bilim insanları Araştırma ve Geliştirme’nin iki alanına odaklanmışlardır: kanserin birçok çeşidini tedavi edecek yeni ilaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesi; ve önemli hastalıkların (kanser ve merkezi sinir sistemi hastalıkları alanında) önlenmesi ve tedavisi için yeni profilaktik ve terapötik aşıların keşfedilmesi.
 

San Francisco, California (Rinat)

Özel laboratuvar ve ekipmanlarla donatılmış  son teknolojiye sahip bir tesistir.

İşlev: Keşif, Protein Mühendisliği ve Biyoloji

Başlıca Tedavi Alanları: Onkoloji, Kanser İmmunolojisi, Ağrı, İnflamasyon, Kardiovasküler, Metabolik ve Endokrin Hastalıkları 

Kilit Teknolojiler: Protein bazlı tedaviler

Rinat, insanların hayat kalitesini arttırmak amacıyla protein bazlı yeni tedaviler geliştirmek  için özelleşmiş bir tesistir.  Rinat araştırmacıları, hastalıkların tedavisi için yeni yöntemlerin keşfinde, en son bilimsel verileri kullanır ve en yeni yaklaşımları uygular.  Rinat’ta araştırmacılar, protein mühendisliği ve biyoloji disiplinlerini birleştirir ve bilim insanlarımız yeni protein bazlı tedavilerin hayata geçebilmesi için çok yakın çalışırlar.
 

Groton, Connecticut

Groton’da 1.600.000 m2’lik  alana yayılan 822.960 m2 büyüklüğe sahip son teknolojiye sahip tesis.

İşlevler: Tıbbi Kimya; Farmakokinetik, Dinamik & Metabolizma; İlaç Bilimleri; Klinik Araştırma Operasyonları; İlaç Güvenliliği; Karşılaştırılmalı İlaç; Ruhsatlandırma

Kilit Teknolojiler: Moleküler Profil Çıkarma, Birincil Farmakoloji Taraması, Protein ve Hücresel Reaktifler, GeMM (Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Modeller), Sıvı Bileşik Yönetimi & Dağıtımı, Reaktif Antikorlar, Keşif Yüksek İşlem Hacimli Görüntüleme, ADME (emme, dağılım, metabolizma, atılım ) Görüntüleme, Mikrobiyoloji, Geliştirici ve Reprodüktif Toksikoloji, Güvenlilik Farmakolojisi, Biyobanka, Tıbbi Kimya, Yapısal Biyoloji, Süreç Kimyası, Kimya Mühendisliği, Analitik Kimya, Bileşik Güvenlilik Profili Çıkarma, Biyogörüntüleme, Elektron Mikroskobi, Süreç Güvenlilik Taraması, Sürekli işleme, Materyal Bilimi, Aktif Bileşen ve Formülasyon Geliştirme

Groton çalışanları, hayati bilgileri, araçları, teknolojileri, verileri, ilaç hedeflerini ve bileşikleri,  dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanlarına sağlayarak, ilaç keşfinin ve geliştirilmesinin her seviyesinde ve Pfizer tedavi alanlarının hepsinde ilaç geliştirilmesi için öncülük ederler.

Tesisin işlevleri aşağıdadır:
Geliştirme Operasyonları: Pfizer klinik araştırmalarında yüksek seviyede mevzuat uyumu, kaliteli veri teslimi ve hasta güvenliliğinin kontrolünü sağlayarak, Pfizer’in klinik operasyonlarını yönetir.

İlaç Güvenliliği Ar-Ge: Erken faz klinik araştırmalar için gerekli ilaç güvenlilik / toksisite çalışmalarını tasarlayarak ve yürüterek, yeni ilaç hedef seçimi için güvenlilik değerlendirmelerini sağlar.

Tıbbi Kimya: Ekip, aday ilaç moleküllerinin dizayn ve sentezi için görevlendirilmiştir. Kilit disiplinler, Yapısal Biyoloji ve Biyofizik, Sentetik, Bilişimsel ve Analitik Kimya, Doğal ürün biyosentezi ve protein konjugasyon teknolojilerini kapsamaktadır.

Global Güvenlilik ve Ruhsatlandırma: Yeni ilaç başvuruları için potansiyel olarak seçilmiş ilaçlara yönelik ruhsatlandırma stratejileri geliştirir, ve mevcut ve geliştirilmekte olan bileşikler  için global farmakovijilans standartlarını uygular.

Farmakokinetik, Dinamik&Metabolizma: Bu ekipteki bilim insanları, geliştirilmekte olan aday ürünlerin emilim, dağılım, metabolizma ve ekskresyonunun araştırılmasından ve kilit özelliklerin yeni tedavilerin dizaynına uygulanmasından sorumludur. Bunlara ek olarak, erken ilaç keşfi programlarının temelini oluşturan yeni bileşiklerin belirlenmesi için, erken farmakoloji ve yüksek hacimli veri taramasının yapılması gibi sorumlulukları da üstlenirler.

Farmasötik Bilimler: İlaçların nasıl yapılacağını belirlerler; formulasyon (ilaçların yapılması için gerekli reçetedir, ilacı bir arada tutan ve doğru zamanda çözünmesi için gerekli inaktif bileşeni içerir), alınma mekanizması (ilacın hangi yolla alınması gerektiği - ağız, enjeksiyon, solunum aleti) ve büyük ölçekli üretim metodolojisi (ilacın büyük  miktarlarda nasıl üretilebileceği).
 

Cambridge, Massachusetts

180.000 m2 alana yayılan, son teknolojiye sahip Ar-Ge merkezi

2014 yılında açılmış olan tesis, üç ayrı alana yayılmış 1.000 Pfizer çalışanını bir araya getirmektedir.

Kendall meydanının merkezinde bulunmaktadır. Cambridge’in varlığı, Pfizer Ar-Ge olanaklarının dünyadaki en yoğun biyomedikal topluluğuyla buluşmasını temsil etmektedir.

Pfizer Cambridge araştırmacıları, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı, böbrek hastalığı, tip-2 diyabet, kas distrofisi ve Parkinson hastalığı gibi henüz ihtiyaçları karşılanamamış alanlarla ilgili bilimsel bilgileri, potansiyel medikal atılımlara dönüştürmeye odaklanmıştır.

Tesisin yeni laboratuvarları, MIT (Massachusetts Institute of Technology)’den  kiralanmış olup, bilim, araştırma ve eğitimi ilerletmek için, Pfizer’in MIT ve diğer lider akademik enstitülerle birlikte çalışma geleneğini devam ettirmektedir.

İşlevler: Farmasötik ve Biyoterapötik/Biyolojik Araştırma, İlaç Metabolizması, Biyoteknoloji Birimleri, Geliştirme ve Medikal, Destekleyici İşlevler.

Başlıca Tedavi Alanları: İnflamasyon ve Yeniden Modelleme, İmmünobilim, Nadir Hastalıklar, Kardiyovasküler ve Metabolizma Hastalıkları ve Nöroloji Bilimi.

Kilit Teknolojiler: Biyolojik Teknolojiler (Büyük Molekül Teknolojileri), Sentetik & Tıbbi Kimya, Genetik & Matematiksel Modelleme, ADME (emme, dağılım, metabolizma, dışarı atılım ve toksisite), Bilişimsel Bilimler.

Pfizer’in Cambridge tesisine ek olarak, Massachusetts, Pfizer’in Andover’daki araştırma ve üretim tesisine ev sahipliği yapmaktadır ve ayrıca New York, San Diego ve San Francisco şehirlerinde bulunan Pfizer Tedavi İnovasyon Merkezleri’nin (CTI) ana merkezidir.
 

St. Louis, Missouri  

80.000 m2 laboratuvar&üretim alanı ve 22.000 m2 ofis alanından oluşmaktadır.

İşlevler: Ar-Ge – Biyoterapötik İlaç Bilimleri

Kilit Teknolojiler: Biyoişlem Bilimleri, Analitik Teknolojiler, İlaç Protein Formulasyonu Geliştirme, Bioterapötik çoğaltma ve GMP Pilot Tesisi
 

Sandwich, UK

İşlevler: Farmaterapötik İlaç Bilimleri, Dünya Çapında Güvenlilik ve Ruhsatlandırrma

İş Birimi: Temel Bakım

Kilit Teknolojiler: Aktif Farmasötik Bileşen (API) Rota Dizaynı, Geliştirme ve Üretim; Analitik Bilimler İlaç Ürün Dizaynı ve Geliştirilmesi; İlaç Ürünü Üretimi; Ruhsatlandırma ile ilgili Kimya Üretimi ve Kontrol  (CMC) Stratejisi; İyi Üretim Süreci (GMP) Kalite Güvence; Materyal Bilimleri

Pfizer’in benzersiz pilot tesisindeki üretim, küçük moleküllü klinik araştırma programlarına Aktif Farmasötik Bileşen (API) tedarik ederek, Pfizer’in ilaç geliştirme sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Sandwich’deki operasyonlar, katı ve steril/likit ilaç dozaj formlarının üretimi, klinik paketleme ve etiketleme ve envanter yönetimi gibi konularda klinik çalışmaları destekleyen önemli fonksiyonları içermektedir. Ek olarak, Global Operasyonlar (GO), Kalite Güvence (QA), GMP Analitiği, ve Global Klinik Tedarik (GCS) grupları burada yer almakta olup, klinik araştırma materyallerinin tüm Pfizer organizasyonlarına sevkiyatı için entegre olanakları bir arada bulundurmaktadır.
 

Cambridge, UK

Pfizer Neusentis Birimi
 
Neusentis,  Pfizer Araştırma Birimi: Pfizer Limited’in bir parçası olan Neusentis, Pfizer Ağrı&Duyusal Hastalıklar ve Rejeneratif Tıp birimlerini, Cambridge’de tek bir biyoteknoloji-benzeri birimde toplamıştır. Neusentis, ağrı, duyusal hastalıklar ve rejeneratif tıp alanlarında yapılan araştırmaları birleştiren biyoteknoloji-benzeri bir birim olarak Nisan 2011’de kurulmuştur.

Pfizer, sodyum kanalları alanında dünyada öncü bir uzmanlığa sahiptir. Neusentis’deki bilim insanları bu uzmanlığı, ilgili mekanizmanın etkilediği tüm ağrı alanlarında kullanılabilecek yeni ilaçların geliştirilmesi için kullanmaktadır. Aynı zamanda, iyon kanallarına bağlı duyusal ve görsel hastalıklar üzerinde araştırma yapmakta ve 2011 yılında ülseratif kolitli hastalarla başlatılan, Pfizer’in ilk kök hücre klinik araştırmasını da içeren, rejeneratif medikal portföyü sürdürmektedirler.

Pfizer Cihaz Önem Merkezi (DCoE)

Pfizer’in Cihaz Mükemmeliyet Merkezi, enjektör ve inhaler gibi ilaç alım cihazları dizaynı ve geliştirilmesi üzerine uzmanlaşmıştır. DCoE ekibi Cambridge’de, yeni cihazların dizaynından sorumludur. DCoE Pfizer ilaçları için, optimum cihaz dizaynına ulaşmak için birçok dış partnerle de çalışmaktadır.
 

Pearl River, NY

Pfizer Global Üretimi: Özel Bakım / Bioteknoloji

Pfizer Global Araştırma ve Geliştirme: Aşı Araştırmaları; Onkoloji Araştırma Birimi-

Rockland County, N.Y’de 2.225.771 m2’lik tesis.

270.000 m2 alanda, 28 bina

Pfizer Pearl River, Pfizer’in en önemli araştırma tesislerinden biri olup, Aşı ve Biyoterapötik araştırmaların merkezini oluşturmaktadır. Aşı Araştırma Birimi, halk sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için sınıfında en yeni ve en iyi aşıları geliştirmektedir. Onkoloji Araştırma Birimi, kanser ve inflamasyon ve nörodejenerasyona bağlı diğer karmaşık hastalıklar için dönüşümsel ilaçlar üretmektedir.
 

Ar-Ge
 

Ar-Geİlaçta Ar-Ge, Türki̇ye ve PfizerUluslararası Ar-Ge AğıPfizer Ar-Ge Merkezleri
Kullanım KoşullarıAydınlatma MetniSite Haritası Partners Bize Ulaşınİlgili LinklerBilgi Toplumu Hizmetleri Grant Seekers Media Gizlilik PolitikasıÇerez PolitikasıPfizer Worldwide Business to Business Web Sitesi Sorumlusu: Özgür Eryiğit
Bu sitedeki bilgiler, bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
Sitemizin ürünler bölümü sağlık mesleği mensupları içindir. Soru, öneri ve taleplerinizi bize Bize Ulaşın linkinden iletebilirsiniz.

©2023 Pfizer Türkiye, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent 199, No:199, İç Kapı No: 106, Kat: 26, 34394, Levent, Şişli / İstanbul - Türkiye
Tel: 0212 310 70 00 • Faks: 0212 310 70 50