Skip directly to content

Ar-Ge


İlaç ilaç olmadan önce
Araştırmaya konu olan 5,000 bileşikti.
87 farklı protein yapısı.
500,000 laboratuvar testi.
1,600 bilimadamı.
Haftada 80 saat çalışma temposu.
14 yıl boyunca atılımlar ve başarısızlıklar.
36 klinik çalışma.
8,500 gönüllü hasta.
Ve çözülmesi gereken sayamayacağımız kadar çok problem.
İlaç ilaç olmadan önce,
Pfizerli bir bilimadamının aklında bir fikirdi.
Artık bir ilaç
Her gün hayat kurtarıyor.

Pfizer ailesi olarak, insan hayatında fark yaratmanın verdiği gurur ve mutlulukla;
gücümüzü, hizmet ettiğimiz değerli misyonumuzdan alıyoruz.

Ar-Ge

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri her sektörde yenilikçi uygulamalar kaydetmek, insanlığın hizmetine her geçen gün yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yenilikler sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir.

İlaç sektöründe Ar-Ge ise insan sağlığını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurması sebebiyle büyük önem taşır.

Pfizer’in öncelikli amaçlarından biri yeni ve yenilikçi tedaviler araştırmak, geliştirmek ve üretmektir.

Bu doğrultuda, Pfizer, biyobenzer ilaçlar, aşı, onkoloji, ağrı, inflamasyon, nadir hastalıklar, kardiyovasküler gibi önemli alanlarında hastalara yeni tedaviler sunacak güçlü Ar-Ge projeleri ile yılda yaklaşık 8 milyar dolar Ar-Ge yatırımı yapmaktadır. Pfizer’in dünya çapında 9 büyük Ar-Ge merkezi bulunmaktadır ve tüm dünyada 10.000’e yakın Pfizer’li bilim insanı yenilikçi tedaviler ve aşılar keşfetmek için çalışmaktadır. 15’den fazla tedavi alanında yeni molekül ve endikasyon geliştirilmesi amacıyla 91 Ar-Ge programı yürütülmekte ve bir çok alanda yeni tedavilere yönelik 80’in üzerinde inovatif ürünle 66 ülkede 400’e yakın klinik araştırma yürütülmektedir.

Pfizer Türkiye'deki İlaç Geliştirme Faaliyetleri

Türkiye'de, İlaç Araştırmaları Hakkında yönetmeliğin yayımlandığı 1993 yılından itibaren Klinik Araştırmalar Departmanı’mızın sorumluluğunda çok sayıda lokal ve uluslararası klinik araştırma yapılmıştır.

Klinik araştırma operasyonları için, uluslararası araştırma şirketleriyle stratejik işbirliği çerçevesinde çalışılmaktadır. Pfizer yapılanması içerisinde Türkiye, Yunanistan, Romanya, Moldova, Belarus ve Rusya’nın dahil olduğu bölgenin liderliği Türkiye’den yapılmaktadır.

Tüm klinik araştırmalarımız Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurul Onayları ile üniversite ve eğitim hastanelerinde uzman doktorlar tarafından yürütülmektedir.

Pfizer olarak bizler de Türkiye’de sağlık, endüstri ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten bir paydaş olarak, ülkemizde ilaç AR-GE ortamının gelişmesi için ciddi girişimlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda 10’a yakın tedavi alanında 30’a yakın AR-GE programımız devam ediyor. Üniversiteler, akademisyenler ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle bugüne kadar 3000’in üzerinde hekime klinik araştırma eğitimi verdik. Ayrıca ülkemizde ilaç AR-GE faaliyetlerinin derinleştirilmesi ve buna uygun bir ortamın yaratılması için çalışıyor ve birçok farklı proje geliştiriyoruz.

Dünya Çapında Araştırma ve Geliştirme

Pfizer bilim ve teknolojileri, ihtiyaç duyan hastalar için tedavilere dönüştürmek için çalışır. Araştırma ve Geliştirme, bu amacımızı gerçekleştirmenin özünde yer almaktadır.

Kaynaklarımızı karşılanmamış ihtiyaçlara yönelik hastalık alanlarına odaklandırıyoruz.