Skip directly to content

Virüs nasıl yayılıyor?

COVID-19 genelde enfekte olmuş bir kişiyle yakın temas sırasında, ya da enfekte olmuş bir kişi aksırdığında veya öksürdüğünde havaya saçılan solunum zerrecikleri yoluyla kişiden kişiye bulaşabilir. Ellerin virüsle kontamine olmuş bir yüzeye dokunduktan sonra ağız, burun, ya da gözlere temas ettirilmesiyle de bulaşması mümkündür.3

Kaynaklar