Skip directly to content

Türkiye’de her 100 diyabetliden 20’si tanı ve tedavisi yeterince yapılmayan ağrılar çekiyor. Bu nedenle yaşamı altüst olan, işten ayrılan hatta evden çıkamayanlar var.

Sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda ortaya çıkan ve genellikle hastalar tarafından 'yakıcı, elektrik çarpar veya iğne batar gibi bir ağrı' olarak tanımlanan ‘Nöropatik Ağrı’ya klasik ağrı kesiciler fayda etmiyor. Genellikle şiddetli olan bu ağrı, kişilerin hayatını fiziksel ve sosyal olarak alt üst ediyor. Hastaların yarısı işten ayrılıyor, bir kısmı evden hiç çıkamaz hale geliyor.

Yaygın olarak diyabet hastalarında görülen, hekim ve hasta tarafından tanı ve tedavisi yeterince bilinmeyen Nöropatik Ağrı hakkında bilinçlendirme yapmak üzere harekete geçen Nöropatik Ağrı Platformu (SNAPS), 2010 Mayıs ayında ‘Ağrını Tanı’ kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında yapılan iletişim çalışmaları ile 10 milyona yakın kişiye ulaşıldı. Hasta ve hekim bilgilendirme çalışmalarına 2011’de de devam edecek olan platform, hekim eğitimi ve Ağrını Tanı kampanyası ile hasta ve hekim bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek. Nöropatik Ağrı Platformu (SNAPS) üyeleri 2011 yılındaki faaliyetlerini planlamak için 18 Eylül’de bir araya geldi.

Nöropatik ağrı alanında, uzman akademisyenler tarafından kurulmuş multidisipliner, bağımsız, gönüllü bir ulusal sivil toplum kuruluşu olan Nöropatik Ağrı Platformu (SNAPS) tarafından 2009 yılında hazırlanan Nöropatik Ağrı Tanı ve Tedavi Kılavuzu, 9 ayrı uzmanlığın bir araya gelerek hazırlamış olduğu dünyadaki ilk tanı ve tedavi kılavuzu olma özelliğini taşıyor. İngilizcesi de hazırlanan kılavuz hem ulusal hem de uluslararası kongrelerde hekimlere dağıtıldı ve bilimsel çevreler tarafından çok büyük takdir topladı. Rusya, Özbekistan gibi bazı ülkeler kılavuzu kendi dillerine çevirdiler. Her yıl düzenlenen Nöropatik Ağrı Sempozyumu’nun 8.’si önümüzdeki yıl 11-13 Mart 2011 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek. Sempozyumda Nöropatik Ağrı konusundaki en güncel bilgiler tartışılacak.