Skip directly to content

Türk tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti!

Hekimlerin bilim dünyasındaki en güncel bilgi ve deneyimleri paylaştıkları çok önemli platformlar olan bilimsel kongrelerin daha fazla hekim ile buluşabilmesi amacıyla, Türk tıp tarihinin ilk ‘e-kongre’ projesi Pfizer Türkiye’nin desteği ile hayata geçirildi.

9 Şubat 2010’da www.kardiyovaskuler360.com adresinde başlayan ‘Kardiyoloji Özümsem-e’ isimli e-kongrenin bilimsel oturumları bugüne kadar, 2.000 hekim tarafından takip edildi. E-kongre, 12 Mart 2010’a kadar hekimlerin ziyaretine açık olacak.

İstanbul, 18 Şubat 2010; Tıp ve bilim dünyasında yaşanan en son gelişmelerin çok yakından takip edilmesi birçok hastalığın kontrol altına alınmasında ve tedavisinde büyük önem taşıyor. Ancak, hekimlerin yoğun çalışma temposu nedeniyle, bilimsel kongrelere katılım konusunda kimi zaman zorluklar yaşanabiliyor.

Bu gerçekten yola çıkan Pfizer Türkiye, Özümsem-e Yürütme Kurulu Üyeleri ve MITS firması, kardiyovasküler alanda gerçekleşen bilimsel çalışmaların, güncel bilgilerin ve deneyimlerin en kısa sürede ve daha fazla sayıda hekime ulaştırılması amacıyla Türk tıp dünyasında bir ilki hayata geçirdi ve ilk e-kongreyi hazırladı. 9 Şubat 2010’da www.kardiyovaskuler360.com adresinde başlayan ‘Kardiyoloji Özümsem-e’ isimli e-kongre, 12 Mart 2010’a kadar hekimlerin ziyaretine açık olacak.


E-kongre’nin arkasında, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından oluşan bilimsel bir kurul var.

Kardiyoloji Özümsem-e kongresinin hayata geçirilmesi sürecinde Türkiye’nin kardiyoloji alanının önde gelen hekimleri ile işbirliği yapılarak bilimsel bir kurul oluşturuldu. Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ve Prof. Dr. Zeki Öngen’den oluşan bilimsel kurul, fikir geliştirme, uygulama ve bilimsel içerik oluşturma aşamalarında proje ortağı olarak yer aldılar.

E-kongreyle ilgili konuşan Prof. Dr. Ali Oto: “Yoğun çalışma temposu nedeniyle katılmakta güçlük çektiğimiz bilimsel platformlara alternatif bir kanal yaratan ‘e-kongre’ projesi, teknolojiyi ve bilimi kullanarak, yeni bilgi ve geçmiş konulara ilişkin değerlendirmeleri Türk hekimlerinin bilgisayarlarına kadar taşıyan inovatif bir çözüm niteliği taşıyor.” dedi.

Tıbbın hizmetine sunduğu yenilikçi ürünlerinin yanı sıra, sunduğu yenilikçi hizmetleriyle de fark yaratmayı hedefleyen Pfizer Türkiye’nin önderliğinde hayata geçen e- kongre projesini Pfizer Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Aylin Tüzel değerlendirdi. Tüzel; “Pfizer Türkiye olarak, günümüz teknolojisinin sağladığı avantajları kullanarak, hekimlerimizin ve sektörümüzün ihtiyaçlarına çözüm getirecek, bilim alanında atılan adımları büyütecek farklı ve yenilikçi projeler geliştirmek için çalışıyoruz. E-kongre projesi Pfizer Türkiye’nin bu anlayışının yeni bir meyvesidir. E-kongre’nin bu kadar kısa sürede hekimlerimiz tarafından benimsenmesi ve gördüğü ilgi bizi çok mutlu etti” dedi.

Hekimler www.kardiyovaskuler360.com ’da buluştu

Kardiyoloji alanında 2009 yılı içerisinde yaşanan bilimsel gelişmelerin masaya yatırıldığı ve kardiyolojinin gelecek vizyonunun çizildiği Kardiyoloji Özümsem-e Kongresi, normal bir kongrede olduğu gibi 3 günlük bir bilimsel programdan oluşuyor. www.kardiyovaskuler360.com adresinde gerçekleştirilen kongre, klasik kongrelerden farklı olarak 12 Mart 2010’a kadar tüm bilimsel programları izleme fırsatı sunuyor.

E-kongre’nin avantajları neler?

- Zamandan tasarruf: E-kongre klasik kongrelerde seyahatler ve konaklamalar dolayısıyla yaşanan zaman kaybını ortadan kaldırıyor.
- Zamanı esnek kullanma fırsatı: E-kongre ile hekimler, sitede yer alan bilimsel aktiviteleri 1 ay boyunca günün istedikleri saatinde takip edebiliyorlar.
- Normal bir kongrede olan tüm bilimsel olanaklara sahip: E-kongre, normal bir kongrenin tüm bilimsel içeriğine ve olanaklarına da sahip.

 

  • Akademisyenlerin sunumlarını izleme fırsatı,
  • Konuşmacılara soru sorma imkanı,
  • Kongreyi diğer izleyen hekimlerle interaktif tartışma ortamı,
  • İlgili terapötik alandaki ürünler hakkında detaylı ve sistemli bilgi alma fırsatı,
  • Sürekli eğitim kredisi kazanma imkanı.

Kardiyoloji Özümsem-e Kongresi
Bilimsel Program

I.
1. Atriyal fibrilasyonu olan hastaya yaklaşım: 2010’da özellikler - A. Oto
2. Diyabet ve kardiyovasküler hastalık: 2010 başında neredeyiz? – D. Ural
3. 2010’da biyobelirteçler klinik uygulamayı şekillendiriyor (mu?)– Z. Öngen
4. Yeni hipertansiyon kılavuzu klinik uygulamamızı değiştirecek mi? - V. Sansoy
5. Yaşlılarda birincil ve ikincil korunma gerekli mi? Değer mi? - L. Tokgözoğlu
EKG KURSU- EKG Okuyorum 1 - K. Aytemir
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU-EKO okuyorum 1 - E. Sade

II.
1.Aort dilatasyonu: Sonuçları hakkında ne biliyoruz? Nasıl önleyebiliriz? - S. Küçükoğlu
2.Mitral ve aort kapak cerrahisine nasıl karar verelim: Çok mu erken? Çok mu geç? - A. Yıldırır
3.Kalp yetmezliği olan hastaya 2010 yılı neler getiriyor? - D. Ural
4.Aterosklerotik hastalığı görüntülemede dağarcığımızı genişletelim – L. Tokgözoğlu
5. Akut koroner sendrom: Son bir yılda sonuçları açıklanan çalışmaların günlük pratiğime katkısı ne oldu? - V. Sansoy
EKG KURSU- EKG Okuyorum 2 - K. Aytemir
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU-EKO okuyorum 2 - E. Sade

III.
1.Girişimsel kardiyolojide yeni açılımlar – PFO ve paravalvuler kaçaklar: Kateter girişimleri ile kapatma - A. Oto
2.Antitrombotik tedavi: Haberler güzel - Z. Öngen
3.Gebelik ve kalp hastalığı: Yeni bilgilerin ışığında uygulamaya yönelik öneriler - A. Yıldırır
4. Pulmoner hipertansiyon: Tedaviye güncel yaklaşım - S. Küçükoğlu
EKG Kursu- EKGO okuyorum 3 - K. Aytemir
EKOKARDİYOGRAFİ KURSU-EKO okuyorum 3 - E. Sade