Skip directly to content

St. Louis, Missouri

80.000 m2 laboratuvar&üretim alanı ve 22.000 m2 ofis alanından oluşmaktadır.

İşlevler: Ar-Ge – Biyoterapötik İlaç Bilimleri

Kilit Teknolojiler: Biyoişlem Bilimleri, Analitik Teknolojiler, İlaç Protein Formulasyonu Geliştirme, Bioterapötik çoğaltma ve GMP Pilot Tesisi