Skip directly to content

Gastrointestinal stromal tümörler (GİST)

  • Hastalık nedir?
    • Gastrointestinal stromal tümörler, mide-bağırsak kanalındaki dokularda anormal hücrelerin gelişmesiyle karakterize bir hastalıktır. En sık mide ve ince bağırsakta görülür. İyi huylu veya kötü huylu olabilir.1
  • En sık gözlenen belirtiler:
    • Gastrointestinal stromal tümörler nedeniyle en sık gözlenen belirtiler şunlardır:1
      • Dışkıda kan (parlak kırmızı veya koyu renkli)
      • Kanlı kusma
      • Karın ağrısı (şiddetli olabilir)
      • Aşırı yorgunluk
      • Yutmada güçlük veya ağrı
      • Az miktar yemekle doygunluk hissi
  • Kimler risk altındadır?
    • Genetik faktörlere bağlı olarak gastrointestinal stromal tümör riski artabilir. Nadiren aynı aile içerisinde birden fazla kişide de görülebilir.1
    • Gastrointestinal stromal tümörler (GİST), anormal genler sebebiyle, bazı belirtilerin bir araya geldiği genetik sendromun bir parçası olarak da görülebilir. GİST ile ilişkilendirilen genetik sendromlar;1
      • NF-1 (Nörofibromatozis- tip1)
      • Carney Triadı.
  • Tedavileri nelerdir?
    • Gastrointestinal stromal tümörlerin tedavisinde şu yöntemler kullanılmaktadır:1
      • Cerrahi tedavi
      • Hedefe yönelik tedaviler
      • Gözlem
      • Destek tedavileri

1.    National Cancer Institute. Gastrointestinal Stromal Tumors —Patient Version. http://www.cancer.gov/types/soft-tissue-sarcoma/patient/gist-treatment-p...  
(Erişim tarihi 21.04.2016).

ONC 1634 (Ağustos 2016)