Skip directly to content

Sağlık Eğitimleri: Gençlere Sağlık Projeleri (geçmiş dönem projesi)

2005-2015 yılları arasında gerçekleştirdiğimiz Gençlere Sağlık projesinde 17-25 yaş arası yurt çapındaki birçok üniversiteden gelen 83 akran genç, sağlık eğitimi ve olumlu yönde tutum değişikliği yaratacak etkinlikler konusunda rehberlik etmek amacıyla, konunun uzmanı hekimlerden İstanbul’da eğitici eğitimi aldı. Proje, eğitici eğitimi almış bu öğrencilerin öğrendiklerini kendi okul çevrelerindeki diğer öğrencilere aktarmalarıyla ilerledi.

Proje kapsamında TOG gönüllü eğitmenleri tarafından uygulanan eğitim programı, 11 modülü içermektedir:

 • Sağlık Hakları
 • Basit Ev Tipi Araç ve Gereçler
 • İlaç Kullanımı
 • Beslenme
 • Hijyen ve Özbakım
 • Bağımlılık
 • Kazalardan Korunma
 • Organlarımız ve İşlevleri
 • Yaşam Boyu Sağlık
 • Sağlık Başvurusu
 • Güvenli Cinsel Yaşam

Proje kapsamında 39 il ve ilçede eğitim verildi, 27.000 kişiye ulaşıldı.

10 yıl boyunca aralıksız devam eden proje ile, sağlık konusunda bilgi sahibi gençlerin sayısının artmasına ve daha sağlıklı bir toplum yaratılmasına destek olduğumuz için mutluyuz.