Skip directly to content

Sağlık

Projenin Amacı

 

Gençlere Sağlık- Sağlık Okuryazarlığı Projesi, 17-25 yaş gurubundaki gençlerin temel sağlık konularındaki farkındalıklarını ve bilgilerini akran eğitimi yolu ile arttırmayı amaçlamaktadır. Projenin amaçlarından bir diğeri de gençlerin günlük yaşamlarının ve gelecekle ilgili planlarının kalitesini, sağlıkla ilgili donanımlarını güvenilir kaynaklara dayanarak artırabileceklerine dair bir eğitim programı hazırlamaktır.