Skip directly to content

Uluslararası Toplumsal Projeler

Uluslararası Toplumsal Projeler

Toplumsal duyarlılık, tüm dünyada bir Pfizer geleneğidir. Pfizer, global bir kuruluş olmanın gereği olarak, dünyanın çeşitli yerlerinde sosyal amaçlı sağlık projelerine büyük yatırım yaparak bu konuda öncülük etmektedir.

Trahom Projesi

 

Dünya nüfusunun yüzde 10'unu tehdit edenTrahom, göz kapağında meydana gelen enfeksiyonel bir hastalıktır. Pfizer, Uluslararası Trahom projesi aracılığıyla Trahom hastalığını yok etmek amacı ile 66 milyon dolar değerinde Zitromax bağışlamıştır. Üç yıldır yürütülen program, Fas, Tanzanya, Sudan, Mali, Ghana ve Kamboçya'da aktif halde olmakla birlikte hızla ilerlemektedir. 2001 yılında Londra'da düzenlenen Global Farmasötik Ödüller töreninde, Pfizer'in Trahom Projesi,sağlık alanında dünyadaki gelişmeye katkılarından dolayı ödüle layık görülmüştür.

» Daha fazla bilgi için


 

AIDS'lilere Yardım

 

Pfizer, Birleşmiş Milletler AIDS Programı ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle, AIDS'in en yaygın biçimde görüldüğü 50 az gelişmiş ülkedeki hastalara, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan Flukonazol'ü ücretsiz olarak sağlamaktadır.

Pfizer, zaman ve bütçe kısıtlaması olmayan Flukonazol yardımı çerçevesinde, tedaviye parası yetmeyen hastalara ilacın ulaşmasını sağlayabilmek için, hükümetler, sivil toplum örgütleri, Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü ile yakın bir çalışma gerçekleştirmektedir. İşbirliği sayesinde, hastaların ve sağlık personelinin eğitimi, Flukonazol'ün uygun şekilde kullanımı, sürekli gözlem ve ortak hükümetlerin desteğini içeren tedavi programları sunulmaktadır.

» Daha fazla bilgi için


 

Uganda’daki Eğitim ve Bakım Merkezleri

 

Pfizer ve Pfizer Vakfı’nın 2001 yılından beriUganda’da HIV/AIDS ile yaşayan ve bu hastalıktan etkilenen insanların ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermek amacıyla, bölgede faaliyet gösteren kuruluşlara yaptığı katkı 40 milyon Dolar’a yaklaşmıştır.

1400 hastanın tedavi edildiği “Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü”, Pfizer’in katkılarıyla“Uganda Tıbbi Eğitim Merkezi”ne kavuşmuş, merkez 2004 yılının Ekim ayında faaliyete girmiştir.

Pfizer 2005 yılında ise, AIDS Destek Organizasyonu TASO ile işbirliği içerisinde, yeni bir danışma ve eğitim merkezini Uganda’da hizmete açmıştır. Uganda Mbarara’daki terapi merkezinin kapasitesini 1.000 hastaya çıkaran bu tesis, Kasım ayında açılmıştır.

» Daha fazla bilgi için


 

Global Health Fellows

 

Kurumsal hayırseverliğe farklı bir bakış açısıyla yaklaşanPfizer Dünya Sağlık Dostları Programı, Pfizer çalışanlarının AIDS, tüberküloz, sıtma ve diğer önemli hastalıklarla savaşan sivil toplum kuruluşları ile buluşturulmasıyla ilerliyor. Pfizer çalışanları altı aya varan sürelerde, gelişmekte olan ülkelerde çalışarak, hastalıklarla savaşıma gönüllü olarak katılıyor.

Hayata geçtiği 2002 yılından bu yana dünyanın farklı noktalarından 100 Pfizer çalışanın gönüllü olarak katıldığı Pfizer Dünya Sağlık Dostları Programı, hastalık ve fakirliğin sebep olduğu kritik sağlık ihtiyaçları için yerel kaynakların yaratılmasına destek oluyor. Dünya Sağlık Dostları, sağlık temelli yeni programlar geliştirmek; hastaların ve toplumların ihtiyaçlarına cevap veren olanakları yükseltmek amacıyla, yerel sağlık mensupları ve araştırmacılarla bilim, teknoloji, iletişim, sağlık eğitimi ve finans alanlarındaki bilgilerini paylaşıyor.

» Daha fazla bilgi için

Pfizer'in bu çabaları, insana ve topluma duyduğu saygının önemli bir göstergesidir.