Skip directly to content

Türkiye'de Toplumsal Projeler

Pfizer Türkiye yarım asrı aşkın süredir eğitim ve sağlık odaklı birçok toplumsal projeyi hayata geçirmektedir. Amaç, içinde yaşadığı topluma katkı sağlamak ve örnek teşkil edecek projeleri hayata geçirerek toplumun gelişimine destek olmaktır.

 

Egitim

Pfizer Eğitim Yolculuğu

Toplum Takımı, 2003 yılında tüm eğitim projelerini tek bir çatı altında toplayarak,“Eğitim Yolculuğu” programını hayata geçirdi. Eğitim Yolculuğu” programı ülkenin dört bir yanında, eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayan çocuklara ve gençlere destek vermeyi ve onların eğitim sorunlarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

“Eğitim Yolculuğu” kapsamında, bugüne kadar 20.000 çocuğun temel eğitim ihtiyaçları karşılandı; 6 ilde, 8 farklı bölgede, 2 öğrenim birimi,1 sağlık meslek lisesi ve 4 ilköğretim okulun yenileme çalışmaları, ayrıca 1 sağlık meslek lisesi ile 2 öğrenim biriminin sıfırdan yapılması çalışmaları gerçekleştirildi. 60 tıp öğrencisine 6 yıllık eğitim bursu imkanı sağlandı, “TOÇEV Eğitim Bursu”ndan yaklaşık 100 öğrenci faydalandı.

“Eğitim Yolculuğu” programı, 2004 yılında, “Women Executives in Public Relations” (WEPR) tarafından verilen “2004 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projesi Büyük Ödülü” olan “Crystal Obelisk”e layık görüldü.

Pfızer Türkiye’den 50. Yılında Eğitime Tam Destek!

Sağlık

Projenin Amacı

 

Gençlere Sağlık- Sağlık Okuryazarlığı Projesi, 17-25 yaş gurubundaki gençlerin temel sağlık konularındaki farkındalıklarını ve bilgilerini akran eğitimi yolu ile arttırmayı amaçlamaktadır. Projenin amaçlarından bir diğeri de gençlerin günlük yaşamlarının ve gelecekle ilgili planlarının kalitesini, sağlıkla ilgili donanımlarını güvenilir kaynaklara dayanarak artırabileceklerine dair bir eğitim programı hazırlamaktır.