Skip directly to content

SMM, SMM Örgütlerine, Sağlık Kurumlarına Yönelik Değer Aktarımları

Pfizer Türkiye üyesi olduğu Avrupa İlaç Endüstrileri ve Dernekleri’nin (EFPIA’nın) ilaç şirketlerinden sağlık kurumlarına ve sağlık mesleği mensuplarına yönelik değer aktarımlarının açıklanmasına ilişkin yeni ilkeleri 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak amacıyla sağlık mesleği mensupları, hasta ve hekim dernekleri ile aralarında Pfizer’in de bulunduğu ilaç endüstrisinin inanarak desteklediği dört temel ilke benimsenmiştir;

1.Hastalar öncelikli olmalıdır.
2.Etik araştırma ve yenilikçi çözümler desteklenmelidir.
3.Bağımsız ve etik davranışlar sergilenmelidir.
4.Şeffaflık ve sorumluluk ilkesi benimsenmelidir.

Bu ilkelerle, hastaların tedavi kalitesini arttırmak için ilaç endüstrisi ve uluslararası hasta ve hekim dernekleri ile sağlık meslek mensupları arasında bir etik işbirliği çerçevesi oluşturulmuştur. Şeffaflık ilkesi kapsamında, sağlık meslek mensupları, sağlık kurum ve organizasyonları ile Pfizer arasındaki işbirliğini içeren klinik çalışmalar, bilimsel ve eğitsel programların desteklenmesi, konuşma ve danışmanlık ücretleri ve bağışları içeren tüm değer aktarımları kamuya duyurulacaktır.*

*Türkiye’de EFPIA üyesi olan AIFD, EFPIA kılavuzunu yerel yasa ve tüzüklere bağlı olarak ülkemiz için uyarlamıştır. AIFD üyesi ilaç firmaları değer aktarımlarını bu kılavuza göre açıklayacaktır.