Skip directly to content

Gençlere Sağlık Projesi

 

Projenin Amacı

 

Gençlere Sağlık- Sağlık Okuryazarlığı Projesi, 17-25 yaş gurubundaki gençlerin temel sağlık konularındaki farkındalıklarını ve bilgilerini akran eğitimi yolu ile arttırmayı amaçlamaktadır. Projenin amaçlarından bir diğeri de gençlerin günlük yaşamlarının ve gelecekle ilgili planlarının kalitesini, sağlıkla ilgili donanımlarını güvenilir kaynaklara dayanarak artırabileceklerine dair bir eğitim programı hazırlamaktır.

Proje Hedefleri

 

Türkiye'de yaşayan gençler arasında sağlık açısından riskli tutumlara yol açan etken ve engeller aşağıda belirtilen dört ana kategoriye ayrılabilir:

  • Gençlerin bilgiye erişebilirlikte karşılaştığı engeller
  • Akran baskısı
  • Gençlik yaklaşımlı sağlık hizmetlerine erişmede yetersizlik
  • Ekonomik engeller, bu durumda;

Projenin Hedefleri:

  • Gençlerin sağlık konusundaki tutumlarını ve içinde bulundukları koşulları iyileştirmek için kilit rol oynayan aktif katılım ve etkinliklerini arttırmak
  • “Akran eğitimi” yönteminin kullanımı ile üniversite öğrencileri arasında sağlık alanındaki doğru tutumun yayılmasını kolaylaştırmak
  • 17/25 yaş arası üniversite öğrencilerinin kişisel gelişimine katkıda bulunmak
  • Sosyal sorumluluk ve “uygulamada öğrenme” yöntemini ; sağlık alanındaki tutum değişikliği ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için eğitsel araçlar olarak geliştirmek
  • “Gençlikten Gençliğe Sağlık” konusunda, proje siteleri içerisinde davranışsal atölyeler serisinin dahil olacağı bir eğitim programı geliştirmek.

Uygulanan Eğitim Modülleri

 

1. Yaşam Boyu Sağlık
Amaç: Bütüncül sağlık yaklaşımını açıklamak.

2. Hijyen ve Özbakım
Amaç: Hijyen ve öz bakımın sağlığımız üzerindeki önemini kavramak.

3. Beslenme, Hareket, Stresle Baş etme Yolları
Amaç: Beslenme, hareket ve stresin sağlıkla ilişkisini açıklamak.

4. Bağımlılık
Amaç: Sağlığı olumsuz olarak etkileyen unsurları tanımak ve bunlardan madde bağımlılığını ayrıntılı olarak ele almak.

5. Kazalardan Korunma
Amaç: Kazalardan korunma ve kaza sonucu meydana gelebilecek yaralanmalarda yapılacak ilk müdahaleler hakkında bilgi sahibi olmak.

6. Basit Ev Tipi araç ve Gereçler
Amaç: Her evde bulunması gereken sağlık malzemeleri ile tanışmak ve bunların doğru kullanımları hakkında bilgi edinmek.

7. Güvenli Cinsel Yaşam
Amaç: Üreme sağlığının temel konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

8. Sağlık Başvurusu
Amaç: Sağlık hizmeti başvurusu için gereken ön hazırlıklar, şikayetini uygun dille anlatma, sağlık durumunu, muayene ve müdahale sonuçlarını uygun dille sorgulama, ihtiyacına uygun sağlık kuruluşuna başvurma gibi konularda bilgi sahibi olmak.

9. İlaç Kullanımı
Amaç: İlaç kullanım kuralları ve prospektüs dili hakkında bilgi sahibi olmak.

10. Sağlık Hakları
Amaç: Hasta hakları ve yükümlülükleri konusunda eleştirel düşünmeyi sağlamak.

11. Organlarımız ve İşlevleri
Amaç: Vücuttaki önemli belli başlı organları, işlevlerini ve hastalıklarını tanımak.

2005’ten 2011 yılı sonuna kadar 36 ilde 111 akran eğitimi ve 6 eğitmen eğitimi ile 2300 gence doğrudan, çarpan etkisiyle 23 bin kişiye dolaylı olarak ulaştık. Proje, yeni eğitim modülleri ile zenginleştirilerek 2012’de de devam edecek.

Bulunduğunuz ilde “Gençlere Sağlık” akran eğitiminin gerçekleşmesini istiyorsanız, Duygu Güner’e [email protected] adresinden ulaşarak eğitim talebinizi iletebilirsiniz.

Bilgi ve başvuru için:Facebook-Gençlere Sağlık Sayfası