Skip directly to content

Juvenil İdiopatik Artrit

Her 1000 çocuktan birinde bir çeşit eklem romatizması gelişir. Bu hastalıklar yaşamın ilk altı ayında nadiren görülse de, her yaştan çocuğu etkileyebilir.

Juvenil idiopatik artrit (JIA) nedir?

Hepsi kronik (uzun-süreli) eklem inflamasyonunu içeren çeşitli artrit tipleri, JIA başlığı altında toplanır. Bu inflamasyon hastalar 16 yaşına gelmeden önce başlar ve semptomlar 6 hafta ila 3 ay arasında sürerek kronik adını alır. JIA bir veya birden fazla eklemi etkileyerek ateş, döküntü ve/veya göz inflamasyonu gibi başka semptomlara neden olabilir.

JIA neden olur?

JIA'da bağışıklık sistemindeki bozulmuş süreç sinovyal membran olarak bilinen eklem zarını hedef alır. Bu durum inflamasyona neden olur. İnflamasyon devam ettiğinde eklem hasarı oluşabilir. JIA'nın nedenleri bilinmediğinden, hastalığın nasıl önleneceği bilinmemektedir.

JIA tanısı nasıl konur?

JIA tanısı fiziki bulgular, tıbbi öykü ve diğer tanıların dışlanmasına dayalıdır. Tipik semptomlar şunlardır:

  • yürüme bozukluğu
  • sabah katılığı
  • kol veya bacakları kullanma isteksizliği
  • hareket seviyesinde azalma
  • tekrarlayan ateş
  • eklem şişliği
  • ince motor hareketlerde güçlük

JIA nasıl tedavi edilir?

Artritli çocuklarda tanı ve tedavi yoğun deneyimi olan pediyatrik romatoloji ekibi tarafından sağlanır ve çocuk ve ailenin karmaşık gereksinimleri en etkili şekilde yönetilebilir. Genel tedavi hedefi semptomları kontrol altına almak, eklem hasarını önlemek ve işlevselliği korumaktır.

Birinci basamak tedavi steroid-dışı anti-inflamatuvar ilaçlardan (NSAID) oluşur. Artrit NSAID'lere yanıt vermediğinde ikinci basamak olarak hastalık modifiye edici ilaçlar - DMARD olarak adlandırılır - tedaviye eklenir.

Referans: http://www.rheumatology.org/I-Am-A/Patient-Caregiver/Diseases-Conditions/Juvenile-Arthritis

ETN 16/55 (Nisan 2017)