Skip directly to content

La Jolla, California

101.171 m2’lik alana yayılan ve 46.500 m2 büyüklüğe sahip uzmanlaşmış laboratuvar ve en son teknolojiye sahip tesislerden oluşmaktadır. 

Dünyadaki en fazla akademik ve biyoteknoloji enstitüsünün yer aldığı şehirlerden biri olan San Diego’da bulunmaktadır.

İşlevler : Biyoloji, Kimya, Farmakokinetik&İlaç Metabolizmasi, İlaç Güvenliliği, Farmasötik Bilimler, Karşılaştırılmalı İlaç, İmmünoloji ve Klinik Geliştirme

Başlıca Tedavi Alanları: Onkoloji ve Aşı

Kilit Teknolojiler: Yapısal ve Bilişimsel Biyoloji, Tıbbi Kimya (Bilişimsel Analiz ve Moleküler Tasarım, Yapı Bazlı İlaç Tasarımı Platformu için Genden Proteine Kristal Yapı Kapasitesi); Analitik Kimya (Proteomik ve NMR Protein Yapısı ve Fragment Görüntüleme; Paralel Protein Üretimi ve Farmakoloji)

La Jolla’da çalışan bilim insanları Araştırma ve Geliştirme’nin iki alanına odaklanmışlardır: kanserin birçok çeşidini tedavi edecek yeni ilaçların keşfedilmesi ve geliştirilmesi; ve önemli hastalıkların (kanser ve merkezi sinir sistemi hastalıkları alanında) önlenmesi ve tedavisi için yeni profilaktik ve terapötik aşıların keşfedilmesi.