Skip directly to content

Yönetim Takımı

 
Ahmet Kumkumoğlu
Dahili Uzmanlıklar Satış & Pazarlama Lideri
 
 
Ayşe Nur Hananel
Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar İş Birimi Lideri
 
 
Begüm Erdal
Türkiye Hukuk Direktörü
 
Çağla Hullu
Pfizer Türkiye ve Polonya Hastane İş Birimi Lideri
 
Elda Sevevi
Biopharma Operasyonları Lideri
 
Fernando Pires
Pfizer Uluslararası Gelişmiş Pazarlar – İnflamasyon & İmmünoloji Bölgesel İş Finans Direktörü ve İspanya ve Türkiye Ülke Finans Direktörü
 
Gökhan Duman
Pfizer Türkiye, Rusya ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Direktörü
 
Hakan Ezber
Pfizer Türkiye Uyum Lideri
 
Hala Qanadilo
Pfizer Türkiye İnflamasyon & İmmünoloji İş Birimi Lideri
 
Kemal Kendir
Pfizer Türkiye Medikal Direktörü
 
Mehmet Yetiş
Pfizer Türkiye Onkoloji İş Birimi Lideri
 
Mustafa Cem Açık
Pfizer Türkiye Genel Müdürü ve Dahili Uzmanlıklar İş Birimi Lideri
 
Seda Tamur Oğralı
Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü
 
Sezay Demirbacak
Pfizer Türkiye Dijital Direktörü
 
Sinem Altıntop
Pfizer Türkiye ve Kafkaslar Ruhsatlandırma Direktörü
 
Tuncay Teksöz
Pfizer Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Hasta Sağlığı Etkisi Lideri
 
Zafer Saltoğlu
Pfizer Türkiye Aşı İş Birimi Lideri