Skip directly to content

Yönetim Takımı

Adnan Levent
Pfizer Temel Sağlık Türkiye ve Rusya Kıdemli Medikal Direktörü
 
Ahmet Giray Ölmez
Pfizer Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Hastane İş Birimi Lideri
 
 
Aslı Tuğluoğlu Karabay
Upjohn Teknik Genel Müdürü
 
 
Ayşe Nur Hananel
Pfizer Türkiye Nadir Hastalıklar İş Birimi Lideri
 
 
Begüm Erdal
Türkiye Hukuk Direktörü
 
Çağla Hullu
Pfizer Türkiye Global Ticari Operasyonları Lideri - Ocak 2020
 
Dr. Egemen Özbilgili
Pfizer Türkiye Medikal Direktörü ve Dahili Uzmanlıklar İş Birimi Medikal Lideri
 
Elda Sevevi
Pfizer Türkiye Dahili Uzmanlıklar İş Birimi Direktörü
 
Ezgi Balcı Gülseren
Pfizer Türkiye Finans Direktörü
 
Gökhan Duman
Pfizer Türkiye, Rusya ve Orta Doğu Klinik Araştırmalar Direktörü
 
Hakan Ezber
Pfizer Türkiye Uyum Lideri
 
Hala Qanadilo
Pfizer Türkiye İnflamasyon & İmmünoloji İş Birimi Lideri
 
Mehmet Yetiş
Pfizer Türkiye Onkoloji İş Birimi Lideri
 
Mustafa Cem Açık
Pfizer Türkiye Genel Müdürü ve Dahili Uzmanlıklar İş Birimi Lideri
 
Okan Güner
Pfizer Temel Sağlık Türkiye ve Rusya Genel Müdürü
Serra Uluışık
Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları Lideri
 
Sezay Demirbacak
Pfizer Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü
 
Sinem Altıntop
Pfizer Türkiye ve Kafkaslar Ruhsatlandırma Direktörü
 
Tolga Uluışık
Pfizer Türkiye Aşı İş Birimi Lideri
 
Tolgay Sevimsavur
Pfizer Temel Sağlık Türkiye Satış Direktörü
 
Tuncay Teksöz
Pfizer Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Hasta Sağlığı Etkisi Lideri