Skip directly to content

Yönetim Sistemlerimiz

Pfizer, 30 farklı ülkede bulunan 65 üretim tesisi, 200’den fazla üretim ortağı ve 20,000’den fazla çalışanıyla üretim yapmaktadır. Pfizer’in en köklü geçmişe sahip olan fabrikalardan biri olan Pfizer Türkiye Üretim tesisleri ürettiği ürünleri 1957’den beri aralıksız olarak Türk tıbbının hizmetine sunmaktadır.

10.000 m2  alan üzerine kurulu olan tesiste Film kaplı tablet,  Kapsül, Oral süspansiyon ve Pomad formlarındaki Pfizer ilaçları üretilmektedir.

Yıllık 34 milyon kutuluk üretim hacmiyle Türkiye üretim tesisleri Pfizer Türkiye satışının değer bazında %50, kutu bazında ise %71’ini yerli olarak temin etmektedir.

Üretim tesisimizde yetenek geliştirme ve kariyer yolu uygulaması, çalışanların geribildirim ve gereksinimleri doğrultusunda İnsan Kaynakları ve teknik iş birimi yöneticilerinin çalışması sonunda 2012 yılında hayata geçirilmiştir.  

Pfizer İstanbul üretim tesisleri, teknik iş biriminde istihdam edilen 230’dan fazla çalışan için aynı zamanda bir Eğitim yuvası haline gelmiş ve bugüne kadar 20’den fazla yöneticiyi yurtdışı Pfizer’lere göndermiştir. Pfizer Türkiye üretim tesislerinde görev yapmış 10’un üzerinde üst düzey Türk yönetici uluslararası Pfizer’lerde başarıyla görevlerini sürdürmektedir. 

Pfizer’in Türkiye’de yaptığı bir diğer üretim yatırımı da biyoteknoloji alanındadır. Dünyanın en önemli biyoteknoloji ürünlerinden olan konjüge pnömokok aşısı Prevenar 13’ün üretimini Amerika ve İrlanda’dan sonra Türkiye’de gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde Türkiye’ye önemli bir teknoloji transferi gerçekleşmiş, Türkiye bu alanda ihtiyacını yerli üretimle karşılayan bir ülke haline gelmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Politikamız

Pfizer İlaçları Ltd Şti Türkiye olarak, ilaç tedariği ve hastalara iletilmesi faaliyetlerimizde, “Toplumun Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme” misyonumuz doğrultusunda, aşağıdaki kalite amaç ve hedeflerimizi benimsiyoruz.

Hastalara, yaşamlarını belirgin bir biçimde iyileştirecek kaliteli ürünler tedarik ederiz. Ürün tedariğinde, tedarik sürekliliği ve maliyet arasında dengeyi sağlarız.

Müşterilerimiz ve paydaşlarımızla birlikte çalışarak, değişken pazar koşullarına ve ihtiyaçlara, kaliteli ürünler ile cevap veririz. Yeni ürünlerin Türkiye pazarına tedarik edilmesi için uygun kanalları belirleriz.

Operasyonlarda “Sıfır Hata” hedefi ile çalışırız. Operasyonel Mükemmellik araçları ile Devamlı İyileştirme Kültürünü benimser, 6-sigma ve yalın araçları ile proje yapılmasını sağlarız.

Kalite ve Uyum gerekliliklerini tam olarak gerçekleştiririz. Ürün Kalitesi ve EHS için yenilikçi yaklaşımlar edinir ve geliştiririz. Ürün Kalitesi ve Çalışma Güvenliğini sahipleniriz.

Yukarıdaki ilke ve hedefler doğrultusunda performansımızı değerlendiriyor ve denetliyoruz. Kalite’yi herkesin sorumluluğu olarak gördüğümüzü, bütün faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürüttüğümüzü beyan ederiz.

Teknik Genel Müdür 

Devrim Çavuşoğlu

Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Bilgi Güvenliği Politikamız
 

Pfizer Türkiye olarak, “Bilgi Güvenliği Politikamızla” varlıklarımızın gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özelliklerinin korunmasını ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesini sağlamaktayız.

İş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla; “Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin” ISO/IEC 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi, bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetmekteyiz.

Şirketimiz bu politikanın uygulanması ile, yasal zorunluluklara uymayı, üçüncü taraflar (İş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelerde yer alan hükümlere uymayı, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamayı, güvenlik olaylarından doğan her türlü gelir veya fırsat kaybını en aza indirmeyi, bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı, ilkeleri olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Pfizer İlaçları Ltd Şti Global Üretim Türkiye olarak, ilaç tedarik faaliyetlerimizde "Toplumun Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme "misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir yaşam için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (Çevre ve İSG) performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili T.C Mevzuatlarını, Global Pfizer ve Yönetim Sistemleri Standart gereklilikleri vb. diğer şartları, minimum standartlar olarak kabul etmek
  • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İSG bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek
  • Yeni yatırımları planlarken veya mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikler ile ilgili Çevre ve İSG risklerini yönetmek
  • Mevcut ve yeni alınması planlanan kimyasalların Çevre ve İSG ile ilgili değerlendirmelerini yaparak şartların uygunluğunu kontrol etmek, riskleri yönetmek
  • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, sıfır atık hedefine paralel olarak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım/dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek
  • Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak
  • Faaliyetlerimizde çevre kazası, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek
  • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
  • Çevre, İSG performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza danışıp, katılımlarını sağlamak
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirleken yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak, kendi faaliyetlerimiz ile beraber, Çevre ve İSG performansımızı etkileyen iç ve dış konularımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin ve önemli çevre ve İSG boyutlarımızın risk ve fırsatlarını düzenli olarak değerIendiriyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm Pfizer çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

 

Aslı TUĞLUOĞLU KARABAY
Teknik Genel Müdür

PDOCS Ver.4

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız (PDF)