Skip directly to content

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Pfizer İlaçları Ltd Şti Global Üretim Türkiye olarak, ilaç tedarik faaliyetlerimizde “Toplumun Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme “ misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir yaşam için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (Çevre ve İSG) performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

  • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili T.C Mevzuatlarını, Global Pfizer ve Yönetim Sistemleri Standart gereklilikleri vb. diğer şartları, minimum standartlar olarak kabul etmek
  • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İSG bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek
  • Yeni yatırımları planlarken veya mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikler ile ilgili Çevre ve İSG risklerini yönetmek
  • Mevcut ve yeni alınması planlanan kimyasalların Çevre ve İSG ile ilgili değerlendirmelerini yaparak şartların uygunluğunu kontrol etmek, riskleri yönetmek
  • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, sıfır atık hedefine paralel olarak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım/dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek
  • Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak
  • Faaliyetlerimizde çevre kazası, iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek
  • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak,
  • Çevre, İSG performansını etkileyen süreçlerimizde çalışanlarımıza danışıp, katılımlarını sağlamak
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirleken yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak, kendi faaliyetlerimiz ile beraber, Çevre ve İSG performansımızı etkileyen iç ve dış konularımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin ve önemli Çevre ve İSG boyutlarımızın risk ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendiriyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm Pfizer çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

 

Devrim ÇAVUŞOĞLU

Teknik Genel Müdür

PDOCS Ver.3

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız (PDF)