Skip directly to content

Groton, Connecticut

Groton’da 1.600.000 m2’lik  alana yayılan 822.960 m2 büyüklüğe sahip son teknolojiye sahip tesis.

İşlevler: Tıbbi Kimya; Farmakokinetik, Dinamik & Metabolizma; İlaç Bilimleri; Klinik Araştırma Operasyonları; İlaç Güvenliliği; Karşılaştırılmalı İlaç; Ruhsatlandırma

Kilit Teknolojiler: Moleküler Profil Çıkarma, Birincil Farmakoloji Taraması, Protein ve Hücresel Reaktifler, GeMM (Genetik Olarak Modifiye Edilmiş Modeller), Sıvı Bileşik Yönetimi & Dağıtımı, Reaktif Antikorlar, Keşif Yüksek İşlem Hacimli Görüntüleme, ADME (emme, dağılım, metabolizma, atılım ) Görüntüleme, Mikrobiyoloji, Geliştirici ve Reprodüktif Toksikoloji, Güvenlilik Farmakolojisi, Biyobanka, Tıbbi Kimya, Yapısal Biyoloji, Süreç Kimyası, Kimya Mühendisliği, Analitik Kimya, Bileşik Güvenlilik Profili Çıkarma, Biyogörüntüleme, Elektron Mikroskobi, Süreç Güvenlilik Taraması, Sürekli işleme, Materyal Bilimi, Aktif Bileşen ve Formülasyon Geliştirme

Groton çalışanları, hayati bilgileri, araçları, teknolojileri, verileri, ilaç hedeflerini ve bileşikleri,  dünyanın çeşitli yerlerindeki bilim insanlarına sağlayarak, ilaç keşfinin ve geliştirilmesinin her seviyesinde ve Pfizer tedavi alanlarının hepsinde ilaç geliştirilmesi için öncülük ederler.

Tesisin işlevleri aşağıdadır:

Geliştirme Operasyonları: Pfizer klinik araştırmalarında yüksek seviyede mevzuat uyumu, kaliteli veri teslimi ve hasta güvenliliğinin kontrolünü sağlayarak, Pfizer’in klinik operasyonlarını yönetir.

İlaç Güvenliliği Ar-Ge: Erken faz klinik araştırmalar için gerekli ilaç güvenlilik / toksisite çalışmalarını tasarlayarak ve yürüterek, yeni ilaç hedef seçimi için güvenlilik değerlendirmelerini sağlar.

Tıbbi Kimya: Ekip, aday ilaç moleküllerinin dizayn ve sentezi için görevlendirilmiştir. Kilit disiplinler, Yapısal Biyoloji ve Biyofizik, Sentetik, Bilişimsel ve Analitik Kimya, Doğal ürün biyosentezi ve protein konjugasyon teknolojilerini kapsamaktadır.

Global Güvenlilik ve Ruhsatlandırma: Yeni ilaç başvuruları için potansiyel olarak seçilmiş ilaçlara yönelik ruhsatlandırma stratejileri geliştirir, ve mevcut ve geliştirilmekte olan bileşikler  için global farmakovijilans standartlarını uygular.

Farmakokinetik, Dinamik&Metabolizma: Bu ekipteki bilim insanları, geliştirilmekte olan aday ürünlerin emilim, dağılım, metabolizma ve ekskresyonunun araştırılmasından ve kilit özelliklerin yeni tedavilerin dizaynına uygulanmasından sorumludur. Bunlara ek olarak, erken ilaç keşfi programlarının temelini oluşturan yeni bileşiklerin belirlenmesi için, erken farmakoloji ve yüksek hacimli veri taramasının yapılması gibi sorumlulukları da üstlenirler.

Farmasötik Bilimler: İlaçların nasıl yapılacağını belirlerler; formulasyon (ilaçların yapılması için gerekli reçetedir, ilacı bir arada tutan ve doğru zamanda çözünmesi için gerekli inaktif bileşeni içerir), alınma mekanizması (ilacın hangi yolla alınması gerektiği - ağız, enjeksiyon, solunum aleti) ve büyük ölçekli üretim metodolojisi (ilacın büyük  miktarlarda nasıl üretilebileceği).