Skip directly to content

Gaziantep Eczacı Odası’nda Romatolojik Hastalıklar Konuşuldu

Pfizer’in romatoloji hastalarının doğru tedaviye erişimlerini sağlamak için yaptığı bilgilendirme toplantıları devam ediyor. 20 Aralık Cuma günü Gaziantep Eczacı Odası’nda Pfizer sponsorluğunda düzenlenen toplantıda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat ve Doç. Dr. Bünyamin Kısacık Gaziantepli eczacılara “Romatolojik Hastalıklara Yaklaşım ve Tedavi” konusunda bilgiler verdi.

8 Ocak 2014, İstanbul - Toplantıyla, yeni uygulanmaya başlanan anti-TNF ilaçların sıralı sistemde temini konusunda eczacıların bilgilendirilmesi yoluyla hastaların tedaviye daha rahat ulaşımının sağlanması hedeflendi. Hasta ve hekimlere tedavilere erişimde kolaylık sağlamayı amaçlayan Pfizer’in düzenlediği toplantıda, bu konuda her türlü katkı ve desteğin, büyük önemi olduğu vurgulandı. Ayrıca Gaziantep Eczacı Odası’nın bu konudaki çalışmaları aktarıldı ve yeni uygulamaların önemine değinildi.

Oda başkanı Ecz. İrfan Demirci’nin açılış konuşması sonrasında Prof. Dr. Ahmet Mesut Onat romatolojik hastalıkları tanıtan konuşmasında bu hastalıkların önemini, hastaların teşhis ve tedaviye ulaşımındaki zorlukları, bölge ve ülke çapında Gaziantep Üniversitesi öğretim üyelerinin bu konulardaki katkılarını anlattı. İl genelinden 112 eczacının katıldığı toplantıda, Doç. Dr. Bünyamin Kısacık ise tedavide kullanılan ilaçlar ve yaklaşımlardan söz etti. Toplantının son bölümünde ilaçların saklama koşullarına uygun olarak temini ve hastalarla doğru iletişimin önemi tartışıldı.