Skip directly to content

Cambridge, Massachusetts

180.000 m2 alana yayılan, son teknolojiye sahip Ar-Ge merkezi

2014 yılında açılmış olan tesis, üç ayrı alana yayılmış 1.000 Pfizer çalışanını bir araya getirmektedir.

Kendall meydanının merkezinde bulunmaktadır. Cambridge’in varlığı, Pfizer Ar-Ge olanaklarının dünyadaki en yoğun biyomedikal topluluğuyla buluşmasını temsil etmektedir.

Pfizer Cambridge araştırmacıları, lupus, inflamatuvar bağırsak hastalığı, böbrek hastalığı, tip-2 diyabet, kas distrofisi ve Parkinson hastalığı gibi henüz ihtiyaçları karşılanamamış alanlarla ilgili bilimsel bilgileri, potansiyel medikal atılımlara dönüştürmeye odaklanmıştır.

Tesisin yeni laboratuvarları, MIT (Massachusetts Institute of Technology)’den  kiralanmış olup, bilim, araştırma ve eğitimi ilerletmek için, Pfizer’in MIT ve diğer lider akademik enstitülerle birlikte çalışma geleneğini devam ettirmektedir.

İşlevler: Farmasötik ve Biyoterapötik/Biyolojik Araştırma, İlaç Metabolizması, Biyoteknoloji Birimleri, Geliştirme ve Medikal, Destekleyici İşlevler.

Başlıca Tedavi Alanları: İnflamasyon ve Yeniden Modelleme, İmmünobilim, Nadir Hastalıklar, Kardiyovasküler ve Metabolizma Hastalıkları ve Nöroloji Bilimi.

Kilit Teknolojiler: Biyolojik Teknolojiler (Büyük Molekül Teknolojileri), Sentetik & Tıbbi Kimya, Genetik & Matematiksel Modelleme, ADME (emme, dağılım, metabolizma, dışarı atılım ve toksisite), Bilişimsel Bilimler.

Pfizer’in Cambridge tesisine ek olarak, Massachusetts, Pfizer’in Andover’daki araştırma ve üretim tesisine ev sahipliği yapmaktadır ve ayrıca New York, San Diego ve San Francisco şehirlerinde bulunan Pfizer Tedavi İnovasyon Merkezleri’nin (CTI) ana merkezidir.