Skip directly to content

Baş ağrılarınız sırasında mideniz mi bulanıyor? Işıktan rahatsız oluyor, işe gidemiyor musunuz? Baş ağrılarınızın sebebi migren olabilir! “Migrene Son Hayata Devam” demek sizin elinizde…

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği’nin desteklediği ve Pfizer Türkiye tarafından hayata geçirilen
“Migrene Son Hayata Devam” Hastalık Bilinçlendirme Kampanyası, 16 Haziran’da düzenlenen
toplantıyla başlatıldı.Kampanya adresinden yürütülüyor.

16 Haziran 2011, İstanbul- Migren genellikle zonklayıcı ve sıklıkla tek taraflı baş ağrısı atakları ile
seyreden, Türkiye’de de sık rastlanan kronik bir hastalıktır. Her 6 kişiden birinde, her 4 kadından ise yine
birinde migren görülüyor ve hastalarda yıllık ortalama 12 günlük iş kaybına neden oluyor. Görülme sıklığı çok yüksek
olmasına rağmen Türkiye’de ve dünyada migrenin teşhis oranları oldukça düşük. Hastaların önemli bir bölümünün
migren konusunda sınırlı bilgisi varken, hastaların üçte biri doktora hiç başvurmuyor. Diğer baş ağrıları
(sinirsel/gerilim tipi baş ağrısı) ve özellikle sinüzit gibi hastalıklar ile sıklıkla karışan migrenin belirtilerini
anlatmak ve migren tedavisinde uzman hekime başvurmanın öneminin altını çizmek amacıyla Pfizer Türkiye, Başağrısı ve
Ağrı Çalışmaları Derneğinin desteğiyle “Migrene Son Hayata Devam” hastalık bilinçlendirme kampanyasını
başlattı.

Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği Başkanı Prof Dr. Mehmet Zarifoğlu, toplantıda Türkiye’de yapılan
migren prevalans çalışması hakkında bilgiler verdi. Prof. Zarifoğlu, 2008 yılında Türkiye’de 21 ilde 5323 kişi
üzerinde, konunun uzmanı akademisyenlerin yaptığı Türkiye’de Baş Ağrısı ve Migren Epidemiyoloji
Çalışması’na göre “Türkiye migren prevalansını” açıkladı. Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu toplantıda,
“Türkiye’de migren görülme sıklığının %16,4 olduğunu ve ülkemizde toplam 8 milyon migren hastası
bulunduğunun tahmin edildiğini, ancak bu hastaların sadece yaklaşık yarısının bir nöroloji uzmanına
başvurduğunu” belirtti. “Bu kampanyayla hastaların migrenin belirtilerini tanımasını, diğer baş
ağrılarından farklı olduğunu anlamasını ve konu ile ilgili uzman bir hekime başvurmasını sağlamayı
hedeflediklerini” ifade etti.

Migren tedavisinde uzman doktora başvurmanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Zarifoğlu, “Tedavi edilmediği
takdirde, her atağın 4-72 saat sürdüğü ve Türkiye’de hastaların yarısından fazlasının ayda dört ve üzerinde
atak yaşadığı migren, kişilerin aile, iş ve sosyal hayatını ciddi şekilde etkiliyor. Migren, ciddi iş gücü kaybına
yol açarken, kişilerin sosyal yaşantısında da birçok olumsuzluk yaşanmasına neden oluyor. Migrenin tetikleyici
sebepleri arasında stres (%69), rüzgar (%54), açlık (%54), uykusuzluk (%53), ışık (%39) gibi pek çok faktör etkili
olabiliyor” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Zarifoğlu, “Hastaların migrene dair sorularını, migreneson.com
sitesinde ayrıntılı bir şekilde cevaplamaya çalıştık” dedi.

Kampanyanın duyurulması konusunda destek veren ve migreneson.com adresinde 3 sorudan oluşan ID Migren Testini
uygulatan Yrd. Doç. Dr. Elif Ilgaz Aydınlar ise şunları söyledi: “Bir nörolog olarak ülkemizde böyle bir
kampanyanın başlamış olmasından dolayı son derece memnunum ve ‘Migrene Son’ hastalık bilinçlendirme
kampanyasını destekliyorum. Bu kampanyanın toplumda migren bilincini artıracağını umuyorum. Kampanya web sitesinde
hastalar 3 sorudan oluşan ID Migren Testini yanıtlayarak migren olma olasılıklarını öğrenebilir. Toplumu kolaylıkla
baş edilebilen bir baş ağrısı türü olan migren hakkında bilgilendirmeyi ve toplumda migren farkındalığı oluşturmayı
amaçladık. Migren hakkında merak ettiğiniz konulara ilişkin aydınlatıcı bilgilere ulaşmada Migrene Son sitesinin ve
kampanyasının faydalı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’de her 4 kadından 1’i migren hastası

16 Haziran’da Feriye’de yapılan, migren konusundaki farkındalığı, doğru teşhis ve tedavi oranını
artırmayı amaçlayan basın toplantısında tanıtılan “Migrene Son” hastalık bilinçlendirme kampanyası,
ülkemizdeki migren hastalarının, hastalık ve tedavi yöntemleri konusunda bilinçlendirilerek, nöroloji uzmanlarına
başvurmalarını sağlamayı amaçlıyor. “Migrene Son” kampanyasının odak noktasında özellikle kadınlar yer
alıyor. Çünkü Türkiye’de her 4 kadından biri migren hastası.

Migreniniz mi var? 3 soruluk Migren Testi ile migren olma olasılığınızı öğrenin

“Migrene Son Hayata Devam” sloganıyla yola çıkan kampanya, Başağrısı ve Ağrı Çalışmaları Derneği
tarafından da destekleniyor. Hastalık bilinçlendirme kampanyasının internet sitesinde 3 sorudan oluşan ID Migren
Testi bulunuyor. Hastalar www.migreneson.com adresindeki bu üç soruyu yanıtlayarak migren olma
olasılıkları hakkında fikir sahibi oluyorlar. Bu teste göre migrenin önemli belirtileri; son 3 aylık dönem
içerisinde baş ağrısı sırasında bulantı veya kusma, ışığa hassasiyet ve bir gün boyunca işleri yapamama durumu
olarak tanımlanıyor. Bu 3 belirtiden ikisi sizde varsa migren olma olasılığınız %93.

“Migrene Son Hayata Devam” demek sizin elinizde

Migreneson.com sitesinde ayrıca hastalardan gelen sorular, uzman hekimler tarafından cevaplanıyor. Sitede ayrıca
Migren Günlüğü, en yakındaki nöroloji uzmanı olan kurum ve ağrı merkezlerinin bilgileri, migren için önemli olan
hava durumu detayları gibi pek çok ilgi çekici konu başlığı bulunuyor. Migren hastaları Facebook ve Twitter
üzerinden de paylaşımda bulunabiliyor ve “Migrene Son” hastalık bilinçlendirme kampanyası ile ilgili
bilgi ve aktiviteleri
www.facebook.com/MigreneSon
ve
www.twitter.com/migrene_son
sayfalarından takip edebiliyorlar.

Yanlış tedavi umutsuzluğa neden oluyor

Migrenin teşhis ve tedavisinde en büyük engel hastaların önemli bir kısmının tedavi almak üzere doktora başvurmaması,
çevrelerinden duydukları veya kendi bildikleri ilaçları alarak tedavi olmaya çalışması. Bunun en önemli nedenleri
arasında migrenin genetik ve psikolojik kaynaklı olduğuna ve tam bir tedavisinin olmadığına dair yanlış kanı
geliyor. Farkındalığın olmaması sonucu, hastalar doğru adres olan nörologlara başvurmak yerine, eş dost tavsiyesiyle
aldıkları ilaçların etkisiz olması nedeniyle tedavi konusunda umutsuzluğa kapılıyorlar.

Kampanya Facebook adresi:
www.facebook.com/MigreneSon