Skip directly to content

Giriş

Giriş

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri her sektörde yenilikçi uygulamalar kaydetmek, insanlığın hizmetine her geçen gün yaşam kalitesini artırmaya yönelik yenilikler sunmak amacıyla yürütülen faaliyetlerdir. İlaç sektöründe Ar-Ge ise insan sağlığını doğrudan etkileyen sonuçlar doğurması sebebiyle büyük önem taşıyan bir konudur.

Yeni bir tedaviyi insanlığın hizmetine sunabilmek, 12-15 yıl süren uzun ve titiz bir Ar-Ge süreci gerektirmektedir. Bu çalışmaların sonrasında hizmete sunulan yeni tedaviler sayesinde, insanların ömürleri uzamakta, yaşam kaliteleri artmakta ve ölümcül hastalıklarla savaşımda önemli yollar kat edilmektedir. Dünyada ortalama insan ömrünün 20. yüzyıl başlarında 40'lı yaşlardayken, bugün 70'li yaşlara ulaşmasının önemli etkenlerinden biri, yeni ilaçların geliştirilerek insanlığın hizmetine sunulabilmesidir.

Bugün çocuk felci, AİDS gibi hastalıklar için yaşam süresini uzatabilen tedavi olanakları uygulanmaktadır. Ancak hastalıklarla mücadele henüz bitmemiştir. Günümüzde pek çok kanser türünde ilaç tedavisi başarılı olamamakta, pek çok bakteri antibiyotiklere direnç geliştirmekte, dünyanın büyük bir bölümünde ilaca-dirençli sıtma kol gezmektedir. Bu nedenle, ilaçta araştırmanın ve geliştirmenin ve yenilikçi tedavilerin önemi her geçen gün artmaktadır.

İlaç geliştirmede temel amaç, insanların yaşamında daha iyiye doğru bir değişiklik yapabilmektir. Geliştirilen her ilaç veya aşının kullanımı ile koruyucu, tedavi edici veya hastalığın belirti ve bulgularını azaltıcı bir etkinin elde edilmesi gerekmektedir.