Skip directly to content

Andover, Massachusetts

  • 283.280 m2’lik alana yayılan  son teknoloji Ar-Ge olanakları ile esnek, çok ürünlü üretim kapasitesini  birleştiren tesis. Andover, Pfizer Ar-Ge ve Pfizer Global Tedarik ağının en önemli kesisişim noktası olarak hizmet vermekte olup, stratejik olarak bütünüyle entegre bir tesis olarak konumlandırılmıştır. 

İşlev: İlaç Güvenliliği Ar-Ge (DSRD), Biyoterapötik Farmasötik Bilimler: Biyoişlem Ar-Ge (BRD), Analitik Ar-Ge (ARD), Farmasötik Ar-Ge (PhRD), Karşılaştırmalı İlaç (CM), Farmakokinetik, Dinamik & Metabolizma (PDM), Global Kimya,Üretim ve Kontrol (GCMC)

Başlıca Tedavi Alanları: Biyolojik materyal odaklı, bir çok  terapötik alana hizmet eder