Skip directly to content

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Pfizer İlaçları Ltd Şti Global Üretim Türkiye olarak, ilaç tedarik faaliyetlerimizde “Toplumun Sağlığını ve Yaşam Kalitesini İyileştirme “ misyonu paralelinde, sürdürülebilir bir yaşam için Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını artırıcı faaliyetlerde bulunuyor, amaç ve hedeflerimizi belirlerken aşağıdaki ilkeleri benimsiyoruz.

  • Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili TC Mevzuatlarını ve Pfizer Yönetmelikleri’ni minimum standartlar olarak kabul etmek
  • Tüm çalışanların ve tedarikçilerin Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırma amaçlı faaliyetler düzenlemek
  • Mevcut yatırımlarda yapılacak değişiklikleri veya yeni yatırımları planlarken çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri yönetmek
  • Mevcut ve yeni alınması planlanan kimyasalların çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili değerlendirmelerini yaparak şartların uygunluğunu kontrol etmek, riskleri yönetmek
  • Faaliyetler sonucunda oluşan atıkların takibini yaparak, atık azaltıcı faaliyetleri özendirip desteklemek, tekrar kullanım, geri kazanım/dönüşümü sağlamak, mümkün olmadığı durumlarda bertaraf ettirmek
  • Kirlenmenin önlenmesine ilişkin çevre hassasiyetini sürekli olarak canlı tutmak
  • Faaliyetlerimizde çevre ve iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlikeleri tespit edip, riskleri yönetmek
  • Çalışanlar, ziyaretçiler, taşeronlar ve çevre için sağlıklı çalışma şartları oluşturmak
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, özendirip desteklemek

Anılan ilkeler doğrultusunda hedeflerimizi belirlerken yaşam döngüsü bakış açısı ile uyumlu olarak, kendi faaliyetlerimiz ile beraber, Çevre performansımızı etkileyen iç ve dış konularımızın, uygunluk yükümlülüklerimizin ve önemli çevre boyutlarımızın risk ve fırsatlarını düzenli olarak değerlendiriyoruz.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, sürekli ve kalıcı gelişmeyi sağlamayı tüm Pfizer çalışanlarının sorumluluğu olarak görüyor, bu konulardaki faaliyetlerimizin kamuoyu bilgisine açık olduğunu beyan ediyoruz.

 

Devrim ÇAVUŞOĞLU

Teknik Genel Müdür

PDOCS Ver.2

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız (PDF)